Petícia proti plánovanej výstavbe mosta do Hlbokého

V zmysle článku 27, ods.1 Ústavy SR a zákona SNR č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.


Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou „mosta cez Váh“ na Nábreží medzi ulicou Belopotockého a Hlbokým, ul. Športová. Signatári petície žiadajú, aby mesto Liptovský Mikuláš využilo na prepojenie plánovanej novej železničnej stanice so životom mesta, existujúcu dokumentáciu a platné územné rozhodnutie na výstavbu južnej varianty cesty, smerom na Kamenné pole – Tesco, v zmysle uznesenia MZ č. 93/2014. Nesúhlasíme s variantom výstavby mosta cez Váh, smerom na Hlboké. Južnú cestu považujeme za najlepší spôsob využitia finančných zdrojov EÚ, určených na prekládku železnice pre mesto a jeho dopravnú infraštruktúru, s cieľom odľahčiť dopravu v centre mesta.
Výstavba mosta a cesty cez Váh v pokračovaní ulice Beolopotockého negatívne ovplyvní život osôb bývajúcich v  širšom okolí plánovaného mosta, zníži hodnotu nehnuteľností v jeho okolí
a celkovú kvalitu života v širšej lokalite. Výstavbou mosta sa dopravne preťaží ul. Belopotockého, pretože sa stane hlavnou tepnou dopravy do centra mesta, čím sa zvýši úroveň hluku, znečistenie vzduchu, otrasy ohrozia statiku bytových a rodinných domov. Dôjde k zásahu do bezpečnosti pohybu osôb v dotknutej zóne, využívanej nielen obyvateľmi v jej bezprostrednom okolí.  Naruší sa novovybudovaná cyklistická trasa, využívaná občanmi mesta na bezpečnú prepravu, oddych
a rekreáciu. Nie je žiaduce, aby prichádzalo k ďalšiemu zhoršovaniu prostredia. „Stavba“ je plánovaná v relaxačnej zóne, kde by nemali byť realizované takéto stavebné projekty, ale projekty pre oddych a relax obyvateľov.
Z uvedených dôvodov sa nižšie podpísané osoby rozhodli petíciu podporiť a upozorniť príslušné úrady na negatívne dôsledky plánovanej výstavby, ako aj na dôležitosť zváženia
a riadneho vyhodnotenia argumentov za zachovanie pôvodného prostredia.


Petícia je určená primátorovi mesta, Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD. a mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš.

 

Predseda petičného výboru: Ladislav Mlynarčík, Nábrežie Janka Kráľa č.1188/1, 03101 Liptovský Mikuláš


Ladislav Mlynarčík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ladislav Mlynarčík na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook