Petícia za odluku cirkvi od štátu

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, o schválenie zákonu, podľa ktorého sa cirkevné spoločenstvá a náboženské hnutia prestanú financovať zo štátneho rozpočtu.

Za rok 2013 sa Rímskokatolíckej cirkvi dalo viac ako 21 miliónov eur !!!

Gréckokatolíckej cirkvi - 3,7 milióna eur.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v roku 2013 dostala 3,6 milióna eur