Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Fico zaplať

Holandská vzájomná poisťovňa Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu, a.s., vyhrala v piatok svoj dlhotrvajúci právny spor so Slovenskou republikou. Tým pádom musí Slovenská republika zaplatiť Achmei odškodné a súdne trovy dokopy 25 miliónov dolárov. Jediným a hlavným vinníkom je Robert Fico, premiér Slovenskej republiky z roku 2006, ktorý zakázal zisk poisťovniam. Mňa už proste nebaví len počúvať o tom, ako robia politici prešľapy, ale nikto ich za to nepotrestá a sami nepodajú demisiu

Vytvorené: 2012-12-08 Štatistiky

Majiteľ serveru savade

Ahoj, petíciu založil Benoker, admin serveru na minecraft survival z portálu www.gamestreets.eu. Na servery je istý majiteľ menom savade a nemá dostatočný vek na to aby mohol mať taký post, proste nezvláda základné ovládania serveru a tak prekáža ostatným hráčom v podstivom hraní hry. Prosíme ľudí nech sa na túto petíciu podpíšu. Petícia je na to aby ten majiteľ nebol majiteľom ale napr. hráčom.Ďakujem, Benoker.

Vytvorené: 2013-08-20 Štatistiky

Petícia za čistotu vo financovaní Slovenského šachového zväzu

Ako člen SŠZ, z dôvodu práva na informácie, žiadam o pravidelné preukazovanie nakladania s financiami SŠZ. ŽIADAM: 1. Aby bol prijatý záväzný termín prijatia rozpočtu na nadchádzajúci kalendárny rok. 2. Aby bol prijatý záväzný termín na zverejnennie tohoto rozpočtu na webe SŠZ. 3. Aby bol prijatý záväzný termín na zverejnenie podrobných informácií o čerpaní rozpočtu SŠZ za uplynulé obdobie. 4. Aby boli na webovej stránke zverejnené doklady o financovaní aktivít SŠZ - faktúry, objednávky, sumy vy

Vytvorené: 2013-11-08 Štatistiky

Petícia proti p.uč. Mgr. Márií Zentkovej !

Sme proti tej nakazenej kurv. ! Čo nadáva na štitarčanov sme proti nej !

Vytvorené: 2013-10-09 Štatistiky

Výzva vláde a MPRV SR za zmysluplný IROP

Výzva Vláde Slovenskej republiky Obraciame sa na Vládu SR, ako aj na rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby zásadne prehodnotili súčasný návrh IROP a to tak, aby tento operačný program zabezpečil aplikáciu  efektívnych integrovaných nástrojov územného rozvoja ako sú: -  CLLD (komunitne riadený miestny rozvoj) pre vidiecko-mestské typy partnerstiev. V rámci tohto nástroja je možné efektívne riešiť integrovaný prístup k rozvoju miestnej infraštruktúry a potrieb skvalitnenia miestnych verej

Vytvorené: 2013-10-07 Štatistiky

Stop týraniu zvierat !!!!!

Prosím zastavte to a neubližujte zvieratám ale radčej im pomôžte !!!

Vytvorené: 2013-03-29 Štatistiky

Proti výstavbe betonárky v tesnej blízkosti tzv. Sovieho lesa

My podpísaní občania SR týmto vyzývame primátora hl.m. Bratislavy Doc. RNDr. Milan Ftáčnika, CSc., aby vyhovelprotestu prokurátora vo veci plánovanej výstavby betonárky v tesnej blízkosti tzv. Sovieho lesa v Petržalke. Odôvodnenie: Predmetná výstavba je v rozpore s územným plánom hlavného mesta. Výstavba  konfliktnej  a protizákonnej  betonárky by negatívne ovplyvnila ekosystém Sovieho lesa.

Vytvorené: 2013-02-07 Štatistiky

SLOBODNE DETEKTOROVAŤ

My podpísaní pod touto petíciou, žiadame poslancov NR SR o zmenu Trestného zákona paragraf  249 " Poškodozovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva". Žiadame, aby bol príslušný zákon upravený podľa vzoru Veľkej Británie. Nie sme vykrádači archeologických nálezov. Tí, ktorí vykrádajú archeologické lokality a predávajú nálezy zberateľom vo svete veselo pokračujú vo svojej činnosti aj ďalej a bolo by možno vhodné sa na to spýtať niektorých "archeológov" z SAV, ktorí boli vehementne za zmen

Vytvorené: 2013-11-22 Štatistiky

stop predaja mestskej lúky

Touto petíciou žiadame primátora hlavného mesta pána Ftáčnika aby zrušil verejnú súťaž na predaj lúky pod ulicou Baróková.Zabráňme mestu aby predalo jednu z mála  lúk v starom meste (lokalita bôrik) na ktorú mesto vyhlásilo verejnú súťaž. Zelene je málo a my nemáme záujem aby sa naše deti a psy hrali na betóne. Čo spraví nový majiteľ s lúkou ? novú príjazdovú cestu pre pár rodinných domov ktoré budú stáť tam kde bol pred tým les? za akú sumu sa naozaj predá pozemok s výmerou viac ako 2500 metrov

Vytvorené: 2013-07-21 Štatistiky

STOP nezákonne predraženým poplatkom za komunálny odpad v BA

Petícia za zrušenie nezákonne predraženého výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Bratislave Hlavné mesto SR BratislavaMestské zastupiteľstvo v BratislavePrimaciálne námestie 1Bratislava My, pod touto petíciou podpísaní občania - bývajúci, pracujúci, študujúci a podnikajúci v Bratislave [1], žiadame primátora mesta Bratislavy, aby bezodkladne zabezpečil: zrušenie nezákonne predraženého výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Bratislave, ktorý od roku

Vytvorené: 2013-12-13 Štatistiky

proti spoplatneniu MHD v Bratislave pre občanov ZŤP a ZŤP/S 2014

Svojim podpisom  vyjadrujem nesúhlas s poplatnením  mestskej hromadnej dopravy v Bratislave pre občanov Zdravotne ťažko postihnutých a občanov Zdravotne ťažko postihnutých so sprievodcom. Podľa nových pravidiel Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), platných od 1. januára 2014.

Vytvorené: 2013-12-08 Štatistiky

Vyznanie lasky

Som za to aby matus kazdy vecer vyznal Viktorovi na FB nastenke lasku

Vytvorené: 2013-06-05 Štatistiky

Ambulancie lekárom, lekáreň lekárnikom!

Žilinský samosprávny kraj sa rozhodol odpredať objekty bývalej Polikliniky Turzovka. Podporte predaj budov ich dlhoročným nájomcom - budovy polikliniky lekárom a budovy lekárne lekárnikom!!!Vážení poslanci Žilinského samosprávneho kraja,žiadame Vás, aby ste v rámci zachovania rozsahu a kvality komplexnej zdravotnej starostlivosti v meste Turzovka i v celom regióne Horných Kysúc citlivo zvažovali všetky žiadosti o odkúpenie jednotlivých objektov bývalej Polikliniky Turzovka s cieľom neuberať žiad

Vytvorené: 2012-09-13 Štatistiky

Petícia za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky

Žiadam, aby Predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal návrh kandidatúry Vreca Zemiakov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Vyhlásenie Vreca Zemiakov: Súhlasím so svojou kandidatúrou a spĺňam podmienky na zvolenie za prezidenta Slovenskej republiky, lebo tu už môže byť prezidentom ktokoľvek. Podpísaný hárok pošlite na adresu kandidáta: vrece.zemiakov@gmail.com Aby sme si rozumeli, počulo som, že ktosi mal nejaké reči, že ktoréhosi kandidáta musí poraziť aj vrece zemiakov. Preto s

Vytvorené: 2013-12-18 Štatistiky

Zrusit povinnost obyvatelov odhrnat sneh z chodnikov

my, dolupodpisani, ziadame parlament, aby zrusil povinnost vlastnikov a najomnikov prilahlych nehnutelnosti odpratavat sneh a lad z obecnych a mestskych chodnikov.

Vytvorené: 2013-01-18 Štatistiky

Petícia za zrušenie reklamy v TV počas vysielaného programu

Určite každému divákovi TV vadí, keď počas vysielaného programu sa zrazu program preruší a začne sa vysielať reklama. STV 1a2 to už pochopila a preto vysiela programy bez reklamy. Reklamy sú potom odvisielané medzi jednotlivými programami. Jednoduché riešenie. Prečo nezaviesť takýto model aj pre všetky televízne kanály? Stačí presvedčiť svojim podpisom na tejto petícii a mohlo by sa to aj podariť. Mohli by sme si nerušene pozrieť obľúbený program alebo film. A kto by chcel môže si nerušene pzrie

Vytvorené: 2013-12-04 Štatistiky

Proti licenciam na podnikanie

Sme proti zriadeniu akejkolvek platenej licencie pre malých podnikatelov. Proti tomu aby malý podnikatel platil peniaze ktoré ani nezarobil, aby nebola potlačená sloboda podnikať.

Vytvorené: 2013-11-22 Štatistiky

peticia proti cipovaniu zvierat

doteraz žiadne čipovanie nebolo potrebne a zrazu je to prikázané(čistý zisk)...už len čakať kým začnú čipovať aj nás...sú to živé tvory nie roboti..

Vytvorené: 2013-09-26 Štatistiky

Hurbanovský masaker - petícia za podanie dovolania

Žiadame, aby Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podal dovolanie proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. BB-4T/52/2012 zo dňa 27.03.2013, ktorým bol  Milan Juhász, ktorý úmyselne usmrtil tri osoby a ďalšie dve ťažko zranil, odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 9 rokov. V konaní súd náležite nezistil skutkový stav, vychádzal z neobjektívnych dôkazov a boli závažným spôsobom porušené ľudské práva a základné slobody poškodených garantované

Vytvorené: 2013-06-17 Štatistiky

SVP1 ako podmienka k dosiahnutiu chovnosti psa

Ste zato, aby sa SVP1  (40 km beh)  ako obligatórna podmienka k dosiahnutiu chovnosti psa v Slovenskej republike zrušila? Táto petícia je určená všetkým chovateľom a majiteľom československého vlčiaka v Slovenskej Republike, ktorých týmto pádom prosím o vyjadrenie.

Vytvorené: 2013-05-22 Štatistiky