Petícia proti p.uč. Mgr. Márií Zentkovej !

Sme proti tej nakazenej kurv. ! Čo nadáva na štitarčanov sme proti nej !