Proti výstavbe betonárky v tesnej blízkosti tzv. Sovieho lesa

My podpísaní občania SR týmto vyzývame primátora hl.m. Bratislavy Doc. RNDr. Milan Ftáčnika, CSc., aby vyhovel
protestu prokurátora vo veci plánovanej výstavby betonárky v tesnej blízkosti tzv. Sovieho lesa v Petržalke.

Odôvodnenie: Predmetná výstavba je v rozpore s územným plánom hlavného mesta. Výstavba  konfliktnej  a protizákonnej  betonárky by negatívne ovplyvnila ekosystém Sovieho lesa.