Petícia za zrušenie reklamy v TV počas vysielaného programu

Určite každému divákovi TV vadí, keď počas vysielaného programu sa zrazu program preruší a začne sa vysielať reklama. STV 1a2 to už pochopila a preto vysiela programy bez reklamy. Reklamy sú potom odvisielané medzi jednotlivými programami. Jednoduché riešenie. Prečo nezaviesť takýto model aj pre všetky televízne kanály? Stačí presvedčiť svojim podpisom na tejto petícii a mohlo by sa to aj podariť. Mohli by sme si nerušene pozrieť obľúbený program alebo film. A kto by chcel môže si nerušene pzrieť aj reklamu medzi jednotlivými programami. Každý si príde na svoje a nebude nijak rušený.