Petícia za čistotu vo financovaní Slovenského šachového zväzu

Ako člen SŠZ, z dôvodu práva na informácie, žiadam o pravidelné preukazovanie nakladania s financiami SŠZ.

ŽIADAM:

1. Aby bol prijatý záväzný termín prijatia rozpočtu na nadchádzajúci kalendárny rok.

2. Aby bol prijatý záväzný termín na zverejnennie tohoto rozpočtu na webe SŠZ.

3. Aby bol prijatý záväzný termín na zverejnenie podrobných informácií o čerpaní rozpočtu SŠZ za uplynulé obdobie.

4. Aby boli na webovej stránke zverejnené doklady o financovaní aktivít SŠZ - faktúry, objednávky, sumy vyplácané zamestnancom SŠZ a odmeny pre nich aj s odôvodnením ich udelenia, ...

5. Aby boli na web SŠZ v čo najkratšom termíne doplnené všetky chýbajúce správy z financovania SŠZ za obdobie predošlých 4 rokov.


Bohuslav Murin    Kontaktujte autora petície