SLOBODNE DETEKTOROVAŤ

My podpísaní pod touto petíciou, žiadame poslancov NR SR o zmenu Trestného zákona paragraf  249

" Poškodozovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva".

Žiadame, aby bol príslušný zákon upravený podľa vzoru Veľkej Británie. Nie sme vykrádači archeologických nálezov. Tí, ktorí vykrádajú archeologické lokality a predávajú nálezy zberateľom vo svete veselo pokračujú vo svojej činnosti aj ďalej a bolo by možno vhodné sa na to spýtať niektorých "archeológov" z SAV, ktorí boli vehementne za zmenu predmetného zákona. Sme obyčajní ľudia, ktorí majú záľubu v hľadaní inak nenávratne stratených vecí. A skôr tvrdíme, že by sme v prípade zmeny zákona, oveľa viac nálezov zachránili a sprístupnili tak širokej verejnosti.