Najnovšie petície

NIE "Autoumyvárni Svit"

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva mesta Svit, aby vyjadrili nesúhlas s uložením inžinierskych sietí pre potreby spoločnosti Tatranská spoločnosť služieb, s.r.o. a hlasovali proti zriadeniu vecného bremena k stavbe „Autoumyvárne Svit“ na pozemkoch parc. č. KN – C 12/5, parc.č. KN – C 12/51 a parc.č. KN – C 12/33, k.ú. Svit. Upozorňujeme na skutočnosť, že v blízkosti plánovaného umiestnenia „autoumyvárne“ sa nachádza budova Strednej odbornej školy J.A.Baťu, Obchodné centrum A1, internát a

127 Vytvorené: 2022-02-23 Štatistiky

Petícia za ocenenie piča roka pre Luciu

Ak súhlasíte s tým že je Lucia piča poprosím vás o podpis potrebujeme aby si uvedomila že takéto panovačné správanie tu nie je na mieste.

8 Vytvorené: 2022-02-23 Štatistiky

PETÍCIA Za kúpu pozemku a následnú výstavbu štátnej Materskej škôlky na Kramároch v Bratislave

Dňa 15.08.2019 F-LUXUS s.r.o., ktorú v konaní zastupuje GERGISAK s.r.o., podal návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie bytového domu s názvom „Novostavba bytového domu SO01 a SO02“ na pozemkoch parcelné č. 1940/26, 19470/29, 19470/30, 19465/43, 19465/44, 19470/375, 22306/30.   - Táto stavba má byť postavená v obytnej zóne vo vnútrobloku bytových domov Vlárska 13ABC a bytových domov Klenová 7 a Klenová 9 a Klenová 13. Žiaľ, takto navrhnutá stavba ešte viac zahustí mestskú časť Kramár

287 Vytvorené: 2022-02-22 Štatistiky

Za Maturitu 2022

V dnešnej dobe si študenti neuvedomujú o čo všetko by prišli ak by im bola odoprená ďalšia maturita.Ja ako hrdý minuloročný maturant som bol veľmi sklamaný že som si maturitu napísať nemohol ale zdravie mám len jedno a v tejto covidovej dobe si ho treba chrániť 🦠😷. Bohužiaľ súčasný študenti stredných škôl sa viac flakaju vonku kde pijú, fajčia a kto vie aké zverstvá tam ešte stvárajú najhoršie je na tom to že nedodržujú protipandemicke opatrenia 😮. Teraz však nastáva otázka za všetky drobné mali

14 Vytvorené: 2022-02-21 Štatistiky

Som poti jednosmernej prevádzke na Krížnej ulici v Pezinku

Pridajte sa k nám, aby sme vedeniu mesta Pezinok vyjadrili svoj nesúhlas s jednosmernou prevádzkou na ulici Krížna v Pezinku. Jednosmerkou bude časť Polesie, Kučišdorfská dolina a ulice Šteberlova, Schaubmarova, Žarnovických, Jamnických a ostatné okolie preťažovať už teraz kolabujúcu dopravu na Cajle a hlavne na sídlisku Sever. Týmto chceme presvedčiť vedenie mesta Pezinok o správnom rozhodnutí, ponechať ulicu Krížna s obojsmernou premávkou. https://www.google.com/maps/

137 Vytvorené: 2022-02-21 Štatistiky

Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k. ú. Komárno – Nová Stráž

Obyvatelia mestskej časti Komárno-Nová Stráž podľa Zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas návrhom MZ v Komárne na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno, ktorá sa týka  Lokality 19 – Návrh MsÚ: pozemok parc.č. 1730/13 a susediaca časť pozemku 1730/1, ( UO 26- Nová Stráž- Vadaš). Jedná sa o zmenu funkcie časti RB 26.08 (určené pre obytné územie s prevahou bývania v rodinných domoch) na územie výrobno-obslužných aktivít priemyselnej výroby,

77 Vytvorené: 2022-02-18 Štatistiky

Som za znizenie platu prezidenta Slovenskej Republiky z 14 431,75 eura na 7000eur

Prezint ako obcan by mal hajit a obranovat zaujmy SR naroda a nie iba nazory poslancov NR SR. SR lud voli NR a  poslancov do paramentu a preto by mali hajit nazory ludu a prezidentka hajila nazor NRSR a nie ludu ktory je plati jej luxusny plat a preto lud ma narok sa rozhodnut o plate prezidenta.  

39 Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA BYTČA - vyjadrenie nesúhlasu s odpredaním mestskej časti rodného domu Jozefa Tisa

Ako občania Bytče a ľudia so záujmom o naše mesto sme so znepokojením prijali správu o opätovnej žiadosti občianskeho združenia Slovenský dejepisný spolok o odkúpenie mestskej polovice rodného domu Jozefa Tisa. Preto sme sa rozhodli spísať otvorený list voleným zástupcom obyvateľov, aby sme ich informovali o stanovisku občanov a napomohli správnemu rozhodnutiu, a to ponechaniu predmetného domu v majetku mesta.   OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA BYTČA   Vážený pán primátor,V

1147 Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

Petícia k zachovaniu, výstavbe a rozvoju verejnoprospešných stavieb pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga a zakomponovanie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov

My, dolupodpísaní občania SR, vyjadrujeme svojím podpisom súhlasné stanovisko: 1.    Proti zbúraniu, k zachovaniu, výstavbe a rozvoju stavieb pre verejnoprospešnú činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga, zakomponovanie realizácie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov ako plochu určenú pre občiansku vybavenosť a k navráteniu pozemkov 2781/3, 2781/2, 2781/71, 2786/5 späť do Územného plánu obce teda Lokalitu - riešené územie priestor ÚPC S a ÚPC T v juhozápadnej časti obce

1121 Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

PETÍCIA - VÝSTAVBA KRUHOVÉHO OBJAZDU, ALEBO OSADENIE SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE PRI KRIŽOVATKE CIEST I/64, I/63 a III/1463 - ODBOČKA IŽA

My, obyvatelia okresu Komárno a južného regiónu SR podľa Zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve touto petíciou vyjadrujeme svoju žiadosť o výstavbu kruhového objazdu, alebo osadenia svetelnej signalizácie na križovatke uvedených ciest pri takzvanej "Ižianskej odbočke" : Cesta 1.triedy I/64 (ktorá v smere z juhu na sever spája Komárno a Nitru), Cesta I. triedy I/63 (ktorá spája Bratislavu, Dunajskú Stredu, Komárno a Štúrovo) a Cesta III.triedy 1463 (ktorá spája Lándor, Kavu a Hliník).  Súradnice kri

1089 Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky