Za pokračovanie výstavby optickej siete vo Vajnoroch

Starosta Vajnor Michal Vlček na zastupiteľstve dňa 2. 5. 2024 informoval verejnosť, že nevydá povolenie na realizáciu optickej siete v ďalších lokalitách vo Vajnoroch, kým tie, ktoré sú už začaté, nebudú riadne dokončené a odovzdané.

Spoločnosť Suptel ako partner spoločnosti Slovak Telekom mala podané žiadosti na výstavbu optickej siete aj na ďalších uliciach vo Vajnoroch, ktoré však musela po intervencii zo strany mestskej časti stiahnuť.

Podpísaním tejto petície žiadam, aby sa plynule pokračovalo vo výstavbe optickej siete vo Vajnoroch, aj na ďalších uliciach, a to za súčasného odstraňovania nedorobkov a nedostatkov v už vybudovaných lokalitách.

link na miestne zastupiteľstvo z 2. 5. 2024 (starosta v danej veci informuje od času 1:26:00):
https://www.youtube.com/watch?v=y74eut0I5Bo


Juraj Zeman, poslanec m. č. Bratislava - Vajnory    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Juraj Zeman, poslanec m. č. Bratislava - Vajnory bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...