Ochrana obyvateľov pred hlukom z reprodukovanej hudby a reči v Modre. Návrh na prijatie VZN a iných opatrení na ochranu občanov pred hlukom z reprodukovanej hudby a reči.

Vážení spoluobčania mesta Modra,  

Obraciame sa na Vás v záležitosti, ktorá sa týka mnohých z nás. V posledných rokoch zaznamenávame zvýšený hluk vo viacerých oblastiach mesta Modra aj časti Modra Harmónia. Máme zmapovaných viacero lokalít v Modre a Harmónii, v ktorých evidujeme silný hluk spôsobený necitlivým ozvučením z hotelových, reštauračných a iných zariadení, a to za účelom často iba jednodňovej zábavy turistov. Rozumieme, že prítomnosť návštevníkov a kultúrno-spoločenských podujatí môže mať pozitívny ekonomický dopad alebo zvyšovať turistickú príťažlivosť nášho mesta. Je však dôležité nájsť rovnováhu medzi týmito benefitmi na jednej strane a medzi pozitívami, pre ktoré sme si my, miestni obyvatelia, vybrali pokojný život v malom meste a v tichej Harmónii na strane druhej. V súčasnosti nám neprimeraný hluk z viacerých lokalít Modry z hlasnej hudby počas dňa a aj počas noci preniká do súkromia, znepríjemňuje každodenný život, negatívne ovplyvňuje psychickú pohodu v našich domovoch, znehodnocuje kvalitu bývania a znižuje aj cenu našich nehnuteľností. Odhodlali sme sa túto situáciu riešiť a zlepšiť prostredie nášho mesta pre nás všetkých, jeho obyvateľov. Nie je totiž dôležité mať len vizuálne krásne mesto, ale aj spoločné sociálne prostredie, v ktorom sa žije dobre a kvalitne jeho vlastným obyvateľom. Preto chceme podať návrh na prijatie zmysluplného všeobecného záväzného nariadenia a iných opatrení, ktoré by túto problematiku jasne definovali a regulovali tak, aby sa dali aplikovať na problémové situácie nášho spolunažívania v oblastiach, kde dochádza systematicky a pravidelne k obťažujúcemu nadmernému hluku. Chceme vyzvať nami volených zástupcov mesta Modra, aby sa tomuto nášmu dlhoročnému problému začali čo najskôr osobitne venovať. Chceli by sme Vás preto požiadať, aby ste vyjadrili svoju podporu tomuto návrhu prostredníctvom Vášho podpisu. Veríme, že spoločným úsilím nás miestnych obyvateľov, môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny a vytvoriť prostredie, kde sa budeme cítiť dobre.


Katarína Bairová, Peter Ďureje, Barbara Ivaničová, Andrej Jánošík, Dana Vojteková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Katarína Bairová, Peter Ďureje, Barbara Ivaničová, Andrej Jánošík, Dana Vojteková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše poštové smerovacie číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...