Manifest pre svetový mier

Vyzývame ľudí dobrej vôle všetkých krajín, spojme sa pre svetový M I E R !

Na tlačovej konferencii predseda MuDr. Marian Kollár tlmočil Zásadné vyhlásenie platformy 7 statočných žien do europarlamentu v strane Spájame Občanov Slovenska k aktuálnej medzinárodnej situácii vydaním MANIFESTU PRE SVETOVÝ MIER.

Kandidátky vypustili biele balóny ako symbol našej výzvy za svetový MIER. Tým odštartovali celosvetovú kampaň na Slovensku, ktorá bude pokračovať manifestáciou v Bruseli 23. 5. 2024.

Manifest určený pre zdieľanie: https://www.sosk.sk/m-a-n-i-f-e-s-t-pre-svetovy-m-i-e-r/

M A N I F E S T PRE SVETOVÝ M I E R
Vyzývame politikov členských štátov Európskej únie, aby si osvojili výzvu pápeža Františka na ukončenie všetkých vojnových konfliktov a boli na strane rokovaní o mieri.
Vojna je negáciou ľudskosti - pápež František Len v mieri sa môže rozvíjať hospodárstvo a ekonomická prosperita občanov R. Schuman.


Dňom Európy 9. mája, ktorý je oslavou mieru a jednoty v Európe si pripomíname 74 rokov od Schumanovej Deklarácie - prejavu francúzskeho ministra zahraničných vecí, ktorá dala základy integračného procesu európskej povojnovej mierovej hospodárskej spolupráce a postupne sa pretvorila do dnešnej Európskej únie. Jeho myšlienkou bolo, že previazanie hospodárskych záujmov pomôže zvýšiť životnú úroveň a bude prvým krokom k zjednotenej Európe. Príspevok, ktorý môže organizovaná a žijúca Európa dať civilizácii, je nevyhnutný na zachovanie mierových vzťahov. Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho aj dnes ohrozujú. Kto iný ako ženy, darkyne a ochrankyne života, vedia lepšie uplatniť pápežovu výzvu na zastavenie vojnového šialenstva a nastolenie trvalého mieru

https://www.sosk.sk/list-pre-predsednicku-europskej-komisie/

Ms. Ursula von der Leyen
President of the European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels, Belgium
Bratislava, 17. máj 2024
Vážená pani Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie,

my dolu podpísané občianske aktivistky Platformy Sedem statočných žien v strane Spájame Občanov Slovenska, ako nestranícke kandidátky do Europarlamentu máme ústredný programom, ktorým je úsilie a zápas o trvalý mier. Ženy prinášajú iný pohľad na veci a ich rodovú rozmanitosť. Ich riešenia sú oveľa kreatívnejšie, rozhodnejšie a dôslednejšie. Preto, kto iný ako žena, ktorá je darkyňou a ochrankyňou života, môže byť garanciou nastolenia trvalého mieru a tým rastu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. A v konečnom dôsledku prosperity všetkých ľudí.
Žijeme vo zvláštnej dobe, kde vojna je viac ako mier, zbrane viac ako chlieb. Vojna plodí nenávisť, násilie a teror, ktoré v konečnom dôsledku vyhrocujú spoločenskú atmosféru a politickú motiváciu s možnosťou vyústiť aj do hrozných a ohavných skutkov proti ľudskosti a základným demokratickým princípom, ako sa to stalo u nás 15. mája 2024 - atentát na predsedu Vlády Slovenskej republiky
Roberta Fica.

Sme toho názoru, že vojnové šialenstvo musí už skončiť, pretože akýkoľvek mier je vždy lepší, ako pokračovanie vojen a zabíjanie nevinných ľudí s tým spojené. Podľa pápeža Františka je potrebné stať sa spoločne tvorcami pokoja, mieru, lásky a jednoty medzi národmi. Na jednej strane vítame neúnavné posolstvá Jeho Svätosti o zastavenie vojnového šialenstva, ktoré žiaľ nenachádzajú očakávanú odozvu u kompetentných politikov. Naopak, na druhej strane sme svedkami narastajúcej militarizácie v Európe, podporujúce nezmyselné vojny, v ktorých zomierajú obyčajní ľudia a pritom sa ich nikto nepýta, či chcú v nich bojovať a zomierať. Nám však záleží na mienke bežných ľudí a preto sme dali zásadné vyhlásenie 14. mája 2024 v Bratislave dokumentom
„MANIFEST PRE MIER V EURÓPE s Výzvou ľuďom dobrej vôle všetkých krajín spojiť sa za svetový MIER !“
Veríme, že jeho obsah vyburcuje verejnú mienku všetkých ľudí dobrej vôle vo svete za mier a preto sme začali celosvetovú kampaň na Slovensku. Radi by sme tento dokument odovzdali osobne Vám, ako najvyššej predstaviteľke Európskej komisii v Bruseli dňa 23. mája 2024 v popoludňajších hodinách a symbolickým vypustením balónov Mieru s mierovým posolstvom Pápeža Františka, ktorého sme
kontaktovali tiež. Na záver si Vás dovoľujeme poprosiť zaslať Manifest pre svetový Mier všetkým predsedom politických
strán v Európskom parlamente, členom Európskej rady a Európskej komisie.
Vopred ďakujeme za ústretovosť a aktívnu spoluprácu v tomto smere.
S úctou

M a r i a n K o ll á r

Predseda Spájame občanov Slovenska - SOSK  www.sosk.sk


Dagmar Weissabelová, dagmarwe@gmail.com    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Dagmar Weissabelová, dagmarwe@gmail.com bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Oprávňujem Dagmar Weissabelová, dagmarwe@gmail.com odovzdať informácie poskytnuté v tomto formulári nasledujúcim stranám:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...