Petícia za zachovanie relácie Na telo s Michalom Kovačičom na TV Markíza.

My, dolupodpísané diváčky a diváci televízie Markíza, žiadame, aby bol zachovaný formát a obsadenie diskusnej relácie Na telo s Michalom Kovačičom. Zároveň žiadame, aby vedenie televízie nepodliehalo tlakom politikov a iných osobností verejného života, ktoré k vysielaniu tejto relácie môžu mať subjketívne výhrady. 

Pri podpise petície sme vychádzali z predpokladu, že verejná diskusia je v demokratickom systéme nevyhnutnou súčasťou tvorby politických názorov a rozhodnutí. Relácia Na telo bola dlhé roky dôležitým priestorom verejnej diskusie a moderátor Michal Kovačič jej kľúčovým aktérom. Je preto nevyhnutné, aby najsledovanejšia televízia disponovala takýmto formátom aj naďalej a prispievala tak ku kultivácii spoločenských rozdielov. 


Jozef Gašparík, Katarína Cíbiková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Jozef Gašparík, Katarína Cíbiková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...