Zvýšenie vplyvu občanov SR na povolebnú činnosť politických strán/zvýšenie úrovne demokracie

Nakoľko žijeme v demokratickom štáte, kde si volíme svojich zástupcov len na základe ich predvolebného prejavu a programu, ktorý často nieje naplnený, je potrebné zvýšiť vplyv voličov na činnosť politikov po voľbách a to legislatívne. Dôvodom sú často krát nepredvídateľné zmeny názorov politických strán po voľbách a ich činnosť v otázkach, ktoré sa netýkajú resp. neboli uvedené v ich programe.Ak politická strana koná v týchto otázkach bez mandátu voličov, koná z vlastného presvedčenia a nie v súlade z vôľou voličov, čiže sú narušené základné demokratické princípy.

Podstatou tejto petície je žiadosť o vytvorenie legislatívy, ktorá zaviaže politické strany k dodržiavaniu svojho programu a v prípade že tak nekoná, bude jej zákonne uložená povinnosť uviesť dôvody a odkomunikovať ich svojim voličom, a získať od nich spätnú väzbu, ktorá určí ich aktuálny mandát, ktorý by sa následne premietol do vlády resp. NRSR.

Ďalej by táto legislatíva v otázkach, pri ktorých nebol politický postoj strany jednoznačne zadefinovaný v predvolebnom období, zaviazal stranu k opätovnému osloveniu svojich voličov, ktorí by v tejto veci rozhodli a stranu zaviazali zaujať postoj na základe ich rozhodnutia.

Súčasťou legislatívy by mohli byť rôzne prostriedky na na ovplyvnenie  vystupovania a správania sa jednotlivých politikov strán...

 

Všeobecne by takáto legislatíva mala veľký prínos pre voličov ale aj politické strany.Do veľkej miery by sa zabránilo migrácií voličov,  prispela by k stabilite politických strán, zvýšeniu úrovne demokracie, ale hlavne by sa plnila vôľa občanov SR vo veľkom množstve otázok, na ktoré politické strany nepoznajú postoj svojich voličov. Občania by tak mali skutočnú možnosť určovať politický vývoj počas celého funkčného obdobia, čím by sa odstránila terajšia frustrácia, čo by videlo k ich lepšiemu životu a spokojnosti. Častejší kontakt by prispel k vyššiemu pochopeniu svojich voličov zo strany politikov, k ich osobnostnému rastu, takisto odstráneniu pocitu bezmocnosti zo strany voličov.

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Marek bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...