Petícia za osamostatnenia Bratislavského samosprávneho kraja

Demokratický proces na Slovensku posledné desaťročia ukazuje, že v tejto krajine existujú dva mentálne svety, ktoré by nemohli byť od seba vzdialenejšie: Bratislava a okolie, podporujúce euroatlantické štruktúry, rovnosť práv a príležitostí pre všetkých, s pevnou vierou v zásady liberálnej demokracie a vysokými nárokmi na verejných činiteľov.

Na druhej strane stojí Slovensko ľahko manipulovateľné propagandou, podporujúce populizmus a deštruktívnu politiku. Slovensko mentálne preferujúce diktatúru pred slobodou, konšpirácie pred vzdelaním a pravdou.

Výsledkom je dlhodobý odchod najtalentovanejších mladých ľudí do zahraničia, rozvrat verejných financií a právnych inštitúcií a krajina bez akejkoľvek vízie a budúcnosti.

Nastal čas premeniť to, čo bolo pre mnohých vágne “zbožné prianie”, na realitu: ukončiť nútené súžitie dvoch nezlúčiteľných spoločností, pokojnou cestou.

Podpisom tejto petície podporíte vznik iniciatívy na vypísanie referenda s jednou otázkou:

“Súhlasíte s tým, aby sa z Bratislavského samosprávneho kraja stal nezávislý štát so štátnym zriadením republika?”


Tomáš Czwitkovics    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Tomáš Czwitkovics na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...