Otvorený list za zachovanie verejnoprávneho charakteru RTVS

Vážení páni predseda vlády Robert Fico a predseda parlamentu Peter Pellegrini, vážená pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna inštitúcia, ktorá by mala slúžiť všetkým občanom. Verejnoprávnosť ako taká plní niekoľko funkcií daných zákonom. Napríklad má prinášať objektívne a overené fakty, vzdelávať občanov na základe najnovších vedeckých poznatkov a rozvíjať kultúru. Verejnoprávna inštitúcia, ktorou je aj RTVS, by mala byť nielen hlasom väčšiny, ale aj minorít, mala by formovať verejný diskurz a občiansku spoločnosť. V neposlednom rade, tak ako aj v prípade iných relevantných médií, jej úlohou je šíriť a chrániť demokratické hodnoty. 

Aktuálne rozhodnutia ministerstva kultúry však implikujú niečo úplne iné. Smerujú k zoštátneniu RTVS a nie sú v súlade s verejnoprávnosťou ako takou. Snaha o politizáciu verejnoprávnej RTVS je v rozpore so zásadami ochrany slobody médií a pluralitného informačného prostredia, ktoré sú nevyhnutné pre zdravý a informovaný verejný diskurz. Žiadna vláda, bez ohľadu na obdobie, v ktorom vládne, a názorové presvedčenie, by nemala zneužívať médiá plniace verejný záujem pre potreby svojho programu. Aj na príkladoch zo zahraničia vidíme, že zasahovanie do fungovania verejnoprávneho média zo strany vládnej moci zákonite vedie k posilneniu autokracie a oslabeniu demokracie. 

Chceme vyjadriť našu solidaritu a plnú morálnu podporu novinárom, redaktorom a pracovníkom RTVS, medzi ktorými je aj veľa našich absolventiek a absolventov. Naša podpora patrí aj všetkým ľuďom, ktorí sa snažia zachovať nezávislosť a integritu svojej práce napriek narastajúcemu tlaku a obmedzeniam. Ich práca je neoceniteľnou súčasťou demokratického procesu a ochrany verejného záujmu v prospech nás všetkých.

Fakulta masmediálnej komunikácie zdôrazňuje dôležitosť zachovania politickej a inej nezávislosti verejnoprávnych médií a ich kľúčovej roly v podpore slobody slova a demokracie. 

Žiadame súčasnú vládu, aby rešpektovala princípy slobody médií a zabezpečila, že RTVS zostane autonómnou inštitúciou s dostatočnou ochranou pred politickým ovplyvnením. Iba tak sa dá robiť akákoľvek novinárska a mediálna práca zodpovedne. 

Fakulta masmediálnej komunikácie nesie zodpovednosť za vzdelávanie budúcich novinárok a novinárov. Ako akademická inštitúcia musí sledovať, čo sa deje vo verejnom diskurze, osobitne v oblasti slobody médií a žurnalistiky. Je preto nevyhnutné, aby sme vyjadrili svoj názor na nedávne udalosti, ktoré sa týkajú verejnoprávnej televízie a rozhlasu na Slovensku.

Pedagógovia Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.


Peter Murár, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Peter Murár, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...