Petícia za ochranu parčíku vo vnútrobloku sídliska 1. Mája / Mierová v Pezinku a zachovanie bezpečného pešieho pohybu

My, dolu podpísaní občania, žiadame primátora mesta Pezinok a poslancov Mestského zastupiteľstva Pezinok o zablokovanie a/alebo zrušenie výstavby parkovacích plôch v strede„vnútrobloku“ domov 1.Mája / Mierová. Ak sú potrebné nové parkovacie miesta pre potreby obyvateľov a návštevníkov novej prevádzky v budove bývalých potravín “U Nováka”, tieto by mali byť vybudované na okraji vnútrobloku a nie v jeho strede. Ak by si úpravy plôch vyžiadali redukciu zelene, žiadame o jej plnohodnotnú kompenzáciu. Zároveň žiadame o zabezpečenie čo najbezpečnejšieho pohybu chodcov a nezavádzanie tzv. zjazdných chodníkov po ktorých by okrem chodcov sa pohybovali aj motorové vozidlá.