Petícia za zaradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu do II. kategórie v rámci optimalizácie siete nemocníc

Petícia za zaradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu do II. kategórie v rámci optimalizácie siete nemocníc
My, obyvatelia regiónu Liptov a občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky:

Zaradiť Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci optimalizácie siete nemocníc do II. kategórie. Spádová oblasť našej Liptovskej nemocnice predstavuje 72-tis. obyvateľov.


Po prerokovaní predchádzajúcej petície na Ministerstve zdravotníctva SR dňa 19.1.2023 máme za to, že odborné argumenty a vôľa ľudí v počte takmer 15000 podpisov nebola pri rozhodovaní o našej nemocnici rešpektovaná, rovnako ani tradícia, história a charakter nemocnice v turistickom centre a spádovej oblasti, akou je mesto Liptovský Mikuláš. V odôvodnení uvádzame nové argumenty. Preto žiadame zaradiť našu Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši do II. úrovne z nasledujúcich dôvodov:

Po zaradení Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši do najnižšej I. úrovne v rámci kategorizácie siete nemocníc a nerešpektovaní 15 000 podpisov v predchádzajúcej petícii máme za to, že obrovské problémy, ktoré sme avizovali v súvislosti so zaradením nemocnice do najnižšej úrovne, skutočne nastali tak, ako sme predikovali (dostupnosť, škála zdravotných výkonov a iné).


Geografická dostupnosť: Zaradenie nemocnice do I. úrovne porušuje §8 ods.5 písm. a) zákona 540/2021 Z.z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ v príslušnom gramatickom tvare). Problémy časovej dostupnosti zdravotnej starostlivosti sa prehlbujú, a na to sme predsa upozorňovali. Dojazdové časy do nemocníc zaradených v II. úrovne sú oveľa dlhšie, ako tie, s ktorými počítalo ministerstvo. Model ministerstva nezohľadňuje reálnu dopravnú situáciu, čo potvrdzuje aj stanovisko Žilinskej univerzity v Žiline k modelu dostupnosti, ktoré zabezpečil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Geografická dostupnosť nemocnice II. úrovne sa má posudzovať podľa efektívnej dostupnosti miesta poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z § 2 ods. 12 zákona. Za efektívnu dostupnosť teba považovať dostupnosť reálnu, teda takú, aká sa dá naozaj dosiahnuť. Dostupnosť nemocnice II.úrovne, ktorá je pre Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu najbližšie v Ružomberku, nie je možné efektívne dosiahnuť v časových intervaloch, ktoré stanovuje §8 ods. 5 zákona. Hoci daný zákon hovorí o dostupnosti osobným motorovým vozidlom, pripomíname, že množstvo poistencov/pacientov z rôznych dôvodov motorové vozidlo nemá. Spravidla ide o poistencov, ktorí vyžadujú zdravotnú starostlivosť najčastejšie – seniori. Z týchto dôvodov mala byť naša Liptovská nemocnica v  rámci optimalizácie siete nemocníc zaradená do II.úrovne. Máme za to, že ministerstvo k problematike pristupovalo neadekvátne a skutočnosti nedokázalo zákonne a argumentačne správne odôvodniť ani petičnému výboru dňa 19.1.2024.


Iné argumenty:
- Nemocnica zaznamenala z dôvodu zaradenia do najnižšej kategórie odliv kvalifikovaných odborných pracovníkov.
- Napriek odbornej zdatnosti nemocničného personálu nie je v nemocnici umožnené vykonávať základné a jednoduché úkony (operácia apendixu, liečba zápalu stredného ucha u dieťaťa do jedného roku života).
- Nemocnica v Poprade plánuje niekoľkoročnú rekonštrukciu priestorov, možnosti presunu pacientov zo spádovej oblasti do Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláš bráni práve zaradenie nemocnice do najnižšej kategórie.
- V meste Liptovský Mikuláš sa nachádza Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš. Uplatnenie študentov nebude v okresnej dostupnosti.

Petičný výbor


Mgr. Adriana Kráľová, ČSA 405/69, 033 01 Liptovský Hrádok - predsedníčka
Mgr. Branislav Tréger, PhD. - primátor mesta Liptovský Hrádok
Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA - riaditeľka Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu


Petíciu podporujú: Združenie miest a obcí Liptova (ZMOL), odborná verejnosť a lekári, regionálni podnikatelia

Petičný hárok na stiahnutie tu:

https://drive.google.com/file/d/1zSqE88rLgZFZHpWrXfJR0a5Oz75_5aUV/view?usp=sharing

Text petície na stiahnutie tu:

https://drive.google.com/file/d/1oarmDmbogxa2gbswSixHslidw21EQt3d/view?usp=sharing


Adriana Kráľová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Adriana Kráľová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...