Petícia za vybudovanie nového výjazdu z Americkej triedy na Magnezitársku ulicu v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Petícia za vybudovanie nového výjazdu z Americkej triedy na Magnezitársku ulicu v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a požiadavka na bezodkladné zaradenie výjazdu  do investičných akcií mesta Košice.

 

  My,  podpísaní občania, 

žiadame mesto Košice ako správcu komunikácií a zároveň tvorcu dopravnej politiky v meste Košice o bezodkladné riešenie neúnosnej situácie obyvateľov sídliska Ťahanovce, ktorí sa dennodenne stretávajú  s problémom výjazdu z MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce z Americkej triedy a to najmä v rannej špičke. Situácia nielenže obmedzuje obyvateľov včas a bezpečne sa dostať za svojimi povinnosťami, ale aj spôsobuje problémy mestskej hromadnej doprave, plynulému prejazdu záchranných zložiek a zložiek zabezpečujúcich potreby obyvateľov.  Čiastočným riešením situácie bude  vybudovanie nového výjazdu z Americkej triedy na Magnezitársku ulicu, ktorá by odviedla časť dopravy smerujúcej na Hlinkovu ulicu a to v zmysle už vypracovanej dopravnej štúdie.

A preto podpisujeme túto petíciu za bezodkladné vybudovanie nového výjazdu a žiadame, aby Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo uznesenie za účelom vypracovania projektovej dokumentácie, vysporiadania potrebných dotknutých pozemkov a realizáciu investičného zámeru podľa projektovej dokumentácie.  


Mgr. Ing. Miloš Ihnát    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Ing. Miloš Ihnát bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...