Za povolenie vstupu v sprievode zvieraťa na územie Tanapu

My, majitelia psov, žiadame o zmenu 26 vyhlášky Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma a to v prerokovaní zmien týkajúcich sa vstupu v sprievode so zvieraťom na územie Tatranského národného parku. 

Súhlasíme s predošlými nariadeniami ako je vstup na vôdzke, ktorého porušenie môže byť pokutované. 

Nesúhlasíme s novovzniknutou diskrimináciou. Sme ochotní pristúpiť aj na iné návrhy ochrany prírody v tom prípade, že budú diskutované s verejnosťou aj s možnosťou pripomienkovať navrhované zmeny a bude sa brať do úvahy názor návštevníkov národného parku v súlade s ochranou prírody.