Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Košičania PROTI DAROVANIU Domu umenia Židovskej náboženskej obci

  My,podpísaní pod touto petíciou,  svojim podpisom žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva mesta  Košice  o kultúrne a objektívne riešenie reštitúcie o Dom umenia. Žiadame poslancov, aby nepodporili Memorandum – t.j. BEZ SÚDNEHO ROZHODNUTIA NEDAROVALI Dom umenia dňa 16.júna 2014  Židovskej náboženskej obci.  DOM UMENIA PATRÍ NÁM  KOŠIČANOM,  NEMAL BY SA DOSTAŤ DO SÚKROMNÝCH RÚK. Žiadame  poslancov MZ, aby zastávajúc hodnoty  morálky, racionality, zodpovednosti voči svojimvoličom a zodpovedno

Vytvorené: 2014-06-07 Štatistiky

Petícia na podporu bezplatneho cestovania vo vlakoch v SR

  My, dolu podpísaní obyvatelia Slovenskej republiky, plne podporujeme a vítame opatrenie vlády Roberta Fica týkajúce sa zavedenia bezplatnej prepravy cestujúcich v SR vo vozňoch 2. triedy v regionálnych a v diaľkových vlakoch realizovaných na objednávku štátu.   My, podporovatelia tejto petície, podporujeme a vítame, že od 17. novembra 2014 budú mať deti do 6 rokov, deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, poberatelia všetkých foriem dôchodkov do 62 rokov (starobného

Vytvorené: 2014-11-12 Štatistiky

Za obnovenie jazdy rýchlika Tekov cez Zlaté Moravce

Ste za obnovu priameho vlakového spojenia Zlatých Moraviecso stredným a západným Slovenskom prostredníctvom rýchlikaTekov, a to vo štvrtky a piatky popoludní v trase Bratislava– Trnava –Leopoldov - Hlohovec – Lužianky – Zlaté Moravce –Kozárovce – Nová Baňa – Žarnovica – Žiar nad Hronom - Zvolen- Banská Bystrica- (Brezno) a v nedele a pondelky popoludnív opačnom smere? Ak áno dajte svoj súhlas

Vytvorené: 2014-11-22 Štatistiky

Petícia za väčšie množstvo prúžkov do glukomerov pre deti s dm

Každá mamička , ktorá má dieťa s diabetom vie,aké je dôležité meranie glykémie ich detí, pre správnu kompenzáciu a aby zabránili nežiaducim reakciam v prípade ,keď dieťaťu chýba inzulín,alebo ho má napríklad aj priveľa.Medzi tie nežiaduce reakcie patrí hypoglykemia a hyperglykémia...obe sú to reakcie ohrozujúce zdravie a život dieťaťa.Týmto nežiaducim reakciam sa dá predísť a to meraním glykemie glukomerom a to prúžkami,ktoré sa dávajú do glukomeru. Poisťovňa prepláca len isté množstvo a to 100

Vytvorené: 2014-04-12 Štatistiky

Hromadná pripomienka novely zákona 578/2004 Z.z. ku 3.1.2013

Vážení spoluobčania Asociácia sestier a pacientov ASAP zostavila Hromadnú pripomienku k Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vysvetlenia : V návrhu novely uvedeného zákona predkladateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky navrhuje, aby zd

Vytvorené: 2014-01-02 Štatistiky

Petícia proti pestovaniu GM cukrovej repy v Slovenskej republike

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   Pán minister Ing. Peter Žiga, PhD.   Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava   V Nitre 5.2.2013   Tento list považujte za petíciu v zmysle Zákona č. 242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom práve.   Petícia proti zavedeniu geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 do životného prostredia   Vážený pán minister,   s veľkým znepokojením sme si prečítali správu o žiadosti Centra výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany o

Vytvorené: 2013-02-05 Štatistiky

Severná Tribúna patrí fanúšikom!

My, dolu podpísaní priaznivci futbalového klubu MŠK Žilina, obraciame sa na majiteľa a manažment klubu MŠK Žilina, aby konečne začali robiť kroky v prospech fanúšikov klubu a nie proti nim. Žiadame presunutie sektoru hostí zo Severnej Tribúny (ST) späť na Južnú Tribúnu, znovuotvorenie ST na všetky domáce zápasy a zrušenie povinných klubových kariet.

Vytvorené: 2014-10-30 Štatistiky

Petícia za ukončenie ozbrojenej agresie na Ukrajine

Veľvyslanectvo Ruskej Federácie Godrova 4, 811 06 Bratislava     Vážený pán veľvyslanec, pred niekoľkými týždňami organizovala Vaša krajina veľkolepé Olympijské hry v Soči. V posledných dňoch je konanie Ruskej federácie v ostrom kontraste s ich mierovým posolstvom. My dolu podpísaní občania Slovenskej republiky vyjadrujeme ostrý protest proti invázii ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu. Žiadame prezidenta, vládu a parlament Ruskej federácie, aby a) bezodkladne ukončili vojenskú agresiu

Vytvorené: 2014-03-03 Štatistiky

Petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky sme znepokojení z toho, že dlhodobo v našej krajine dochádza ku hrubému zaobchádzaniu s mediálnym priestorom, čo má podľa nás veľmi negatívny dopad na spoločenské prostredie v ktorom žijeme. Médiami sme priam bezbreho zaplavovaní nesprávnym a poškodzujúcim zobrazovaním ľudskej nahoty. Dochádza ku dehonestovaniu obrazu ženy propagovaním perverzity, k výprázdňovaniu pohľadu na hodnotu ľudskej intimity a to až do takej miery, že neváhame hovoriť o sexu

Vytvorené: 2012-09-27 Štatistiky

Nesúhlas s novelou obmedzujúcou právomoci prezidenta

Navrhované ústavné zmeny v oblasti justície uberajú právomoci hlave štátu. Po novom by už prezident nemal mať možnosť navrhovať troch zástupcov v súdnej rade. Kompetencia má prejsť na vládu. Slovenskí občania si zvolili prezidenta, ktorému dali dôveru, ktorý nemá skúsenosti v politike, ktorý je tam pre ľudí. Tento ťah KDH a SMER-SD sa dá brať len ako zrada voči 1 307 065 voličom ktorí Andrejovi Kiskovi prejavili dôveru. Slovenskí občania nemajú dôveru voči súdnictvu, sú znechutení, ako to na S

Vytvorené: 2014-04-01 Štatistiky