ZA FUNKČNÉ A ZÁVÄZNÉ REFERENDUM

Aby sme mohli zrušiť zákony proti občanom

Po 25 rokoch od „nežnej revolúcie“ sú voľby ovplyvňované médiami a referendum je nefunkčné. Sfunkčníme referendum ako základný pilier občianskej demokracie. Referendum má byť najvyššia forma moci, moci občanov aj nad parlamentom, aj nad prezidentom, aj nad Ústavou.

Žiadame NR SR upraviť legislatívu tak, aby bolo zabezpečené:

- zníženie počtu podpisov za petíciu
- zníženie kvóra platnosti referenda
- záväznosť referenda
- občiansky dozor propagácie s právomocou sankcií

Prosíme podpísať aj originálnu papierová formu petície,  petičný hárok si stiahnite prosím v PDF formáte TU, pretože elektronická petícia je len informačná. Ďalšie informácie na stránke www.funkcnereferendum.sk

Petičný výbor:
Igor Hraško, Blatnica 149, 03815 Blatnica, , poverený pre styk s orgánmi štátnej správy, Alexandra Vrtochová, Segnerová 3, 841 04 Bratislava, Monika Pirovits, nám. Hraničiarov 16, 851 03 Bratislava, Marek Baláž, Mostná 33/3, 972 51 Handlová, Ing. Jozef Šolc, Fraňa Kráľa 33, 811 05 Bratislava, Igor Jurečka, Ratková 21, 982 65 Ratková


Petičný výbor    Kontaktujte autora petície