Výstavba bytov v areáli školy Moskovskej 2 Banská Bystrica

My občania Fončordy a Moskovskej ,Tulskej,Oremburskej a prilahlých ulíc sa obraciame na zastupitelstvo mesta a primátora za okamžité zastavenie zahustovania výstavby v danej lokalite.