Petícia za zachovanie pohotovosti v Malackách

Už niekoľko rokov visí nad obyvateľmi regiónu Malacky Damoklov meč v podobe hrozby zrušenia ústavnej pohotovostnej služby v Malackách. Zdá sa, že súčasný prevádzkovateľ pohotovosti už má dosť vyrábania straty pri poskytovaní služby a tak túto jeseň reálne hrozí, že Viac ako 80.000 obyvateľov nášho regiónu nebude mať pohotovosť, miesto kam sa obrátiť s urgentnými zdravotnými problémami. My obyvatelia mesta Malacky a priľahlého regiónu si však nevieme predstaviť svoju existenciu bez služby pohotovosti a tak svojím podpisom sa prihlasujeme k výzve petície smerovanej poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, aby svojím zodpovedným rozhodnutím pomohli dofinancovať a teda zachrániť pohotovosť v Malackách! Nechceme už plané poslanecké predvolebné sľuby ale činy! Sme za zachovanie ústavnej pohotovostnej služby v meste Malacky!


Michal Haramia    Kontaktujte autora petície