Petícia proti petícii za zrušenie zákona poslankyne Zmajkovičovej

My, dole podpísaní občania nesúhlasíme s petíciou za zrušenie už schválenému zákona poslankyne Renáty Zmajkovičovej, ktorá zakázala predaj "nezdravých potravín" v školských bufetoch.

Je to rozhodnutie žiakov, čo budú jesť a čo nie. Tento zákon sa bude týkať aj bufetov na stredných školách a myslíme si, že študenti stredných škôl, ktorí majú nad 15 rokov, sú už dostatočne rozumovo vyspelí, aby sami uvážili, ktoré potraviny si zakúpia a ktoré nie! Na jednej strane ideme povoľovať drogy a na druhej zakazovať školské bufety. Okrem toho aj u tých žiakov, ktorí si nosia desiatu z domu, sa stáva, že si ju doma nestihnú pripraviť, a určite je lepšie, keď si ju zakúpia v bufete, akoby mali celý deň byť hladní. Taktiež bude realizácia tohto zákona znamenať prepúšťanie pracovníkov v školských bufetoch, čo zase raz zvýši nezamestnanosť. Nech si tento zákon schvália poslanci na ich poslanecký bufet.

Na záver by som odporúčal pani poslankyni a celému parlamentu sa skôr zamerať na to, aby sa zvýšila kvalita potravín, aby Slovenská republika zvýšila svoju potravinovú sebestačnosť, zabrániť dovozu mnohých nebezpečných potravín zo zahraničia a skvalitniť výrobu domácich potravín. Za zdravie mládeže sa dá bojovať aj inak ako rušením školských bufetov!