Gothoom 2014 - Otvorený list autorom petície

Otvorený list kresťanov v metalovej subkultúre pre autorov petície proti festivalu Gothoom.

Milí súrodenci v Pánovi Ježišovi Kristovi,

sme znepokojení nad Vašou žiadosťou adresovanou ministrovi kultúry a policajnému prezidentovi, v ktorej požadujete zrušenie metalového festivalu Gothoom v Novej Bani.

V súčasnej dobe dochádza k nárastu politickej aktivity kresťanov, ktorá vedie k zákazom, príkazom a moralizovaniu namiesto toho aby podávala nádej a radosť evanjelia. Zdá sa nám, že presne to vo Vašej petícii chýba. Isteže, je naše
občianske právo, ozvať sa voči zlu v spoločnosti. Domnievame sa však, že kresťan by sa nemal cítiť urazený, nemal by vyžadovať slobodu pre seba, ale radšej zvoliť formu sebaobetovania z lásky. Myslíme si, že by sme nemali ísť cestou politického násilia, pretože násilie produkuje zase len násilie. Súčasný mainstreamový kresťan sa len z diaľky pozerá na život metalového sveta, ale kto skutočne a osobne pozná prostredie tejto subkultúry? Milí priatelia, máte vy reálne ľudské vzťahy s ľuďmi, voči ktorým sa bránite?

Áno, sú tam aj hudobné skupiny, ktoré okrem iného vyzývajú aj k násiliu a vraždeniu kresťanov. Tieto protikresťanské aktivity sú okrem iného aj reakciou na neautentické pokrytecké kresťanstvo, ktoré síce hlása evanjelium, ale v skutočnosti nemá záujem o vzťah s človekom. Naše, kresťanské náboženstvo je o vzťahu s Bohom a s ľuďmi, ktorý sa nedá budovať cez príkazy a zákazy, pravidlá a zákony, ale cez milosť, lásku a odpustenie. Evanjelium znamená radostnú správu o záchrane skrze Ježiša Krista. Ak je to naozaj pravda, že Ježiš môže a chce zachrániť človeka od zla a premeniť ho na lepšieho (čomu spoločne veríme!), potom poďme a sprostredkujme túto správu o Božej láske zrozumiteľne a priateľsky!

Preto vyzývame:
Poďme s metlákmi na pivo a rozprávajme, buďme priateľmi.
Poďme na festival Gothoom vypočuť si krásnu hudbu, ktorú stvoril Boh.
Prestaňme organizovať kresťanské festivaly a rozíďme sa na tie "svetské", buďme "soľou a svetlom" rozpustenou vo svete.

28.7.2014


Autori otvoreného listu:

Členovia kresťanskej metalovej komunity Combatant:

Samuel "Makkabi" Jurčo

Laci "The templar" Bittó

Marek „Braincleaner“ Miškech

Václav „Vassil“ Jurásek

Andrej Palička

Jarmila „Cíťa“ Frajerová