PETÍCIA za ​ukončenie členstva Slovenska v NATO

VÝZVA K OBČANOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vážení občania,
takmer štvrť storočia tolerujeme tým, ktorí sa skrývajú za plášťom našich volených zástupcov, aby hazardovali s našou dôverou. Dozrel čas nahlas povedať DOSŤ. Slovensko potrebuje vrátiť rozhodovanie o našej domovine do rúk tých, ktorí sa ju každodennou poctivou prácou usilujú zveľadiť a zanechať novým generáciám krajšiu a bezpečnejšiu. Nenechajme sa viac podvádzať a mlčky sa prizerať ako nás okráda skupina bezcharakterných, skorumpovaných podvodníkov a oligarchov, často slúžiacich cudzím záujmom. Nielen, že nám a našim potomkom kradnú budúcnosť a menia národ na otrokov slúžiacich zahraničným monopolom, ale chcú nás vydať napospas vojny chtivých dobrodruhov. Je stále zreteľnejšie, že členstvo v NATO nás vťahuje do stavu, kedy sa oprávnene treba obávať možnosti ohrozenia našej budúcnosti.

Nikto sa nás na to nepýtal, či súhlasíme s členstvom v tejto stále viac militantnej a rozpínajúcej sa organizácii, s ambíciou premeny na svetovládcu. Je proti našim záujmom a aj proti ľudskosti, byť v takom spoločenstve, ktoré sa cestou angažovania a rozpútavania konfliktov usiluje uberať iným právo rozhodovať o sebe sám. Vydajme sa cestou vystúpenia z NATO a odmietnime tak zločiny, ktorých sa dopúšťa stále arogantnejšie. My nechceme vojnu, my nechceme násilie, my nechceme vojenské základne na našom území. My chceme pokojne a šťastne žiť v spolupráci so všetkými obyvateľmi tejto zatiaľ ešte prekrásnej planéty zvanej ZEM.

Ak sa nám to všetko má podariť, musíme začať pretvárať našu spoločnosť na takú, ktorá nám bude naozaj zaručovať slobodný, spravodlivý, slušný a dôstojný život - život, pre ktorý sme sa všetci narodili. Právo rozhodovať si musíme získať späť, musíme presadiť výrazné doplnenie zastupiteľskej demokracie zdola, priamo od občanov. REFERENDUM je nástroj, ktorým sa nám to môže podariť, ak sa o to pričiníme spoločne. Právo rozhodovať o osude krajiny našich predkov musíme vrátiť nám všetkým. Národ najlepšie vie čo jeho vlasť potrebuje, aby bola istotou, domovom, aby sa riadila morálkou, spolupatričnosťou a toleranciou.

Ukážme svetu, že na Slovensku žijú ľudia s jasným názorom a pevným charakterom, ľudia ktorí vedia rešpektovať, ale aj chcú byť rešpektovaní, ľudia ktorí nechcú len prežívať, ale predovšetkým slobodne žiť. Nebude to ľahké, ale ak si chceme vážiť samých seba, musíme sa o to pokúsiť.

Pridajte sa k nám.