Stop spomaľovačom v Malackách

Na základe článku uverejneného na stránke lpm.sk http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/obyvatelia-peticiou-ziadaju-o-jednosmerku-a-upokojenie-hviezdoslavovej-ulice/, kedy obyvatelia ďalších ulíc žiadajú o upokojenie dopravy, prichádza opäť k návrhom na upokojovanie dopravy prostredníctvom nezmyselných spomaľovačov. Namiesto investícií do kvality ciest, ktoré sú na uvedených uliciach v katastrofálnom stave, kedy by sa zvýšila aj bezpečnosť a plynulosť premávky, hrozí, že navrhovaným riešením budú spomaľovače pochybnej kvality ( viď http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=5091), vysokej obstarávacej ceny a spomalenie premávky na 30km/h. Na mnohých uliciach v Malackách občania nepociťujú občania zvýšenie kvality dopravy, nakoľko dochádza práve k nedodržiavaniu predpísanej rýchlosti medzi spomaľovačmi (zrejme dobiehanie času strateného na spomalovači), k škodám na vozidlách, k zhoršeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti z dôvodu výrazného spomalenia sanitiek, hromadeniu vody pri spomaľovačoch bez odvodnenia (v nepochopiteľnom postupe : postavíme, zistíme že zapršalo a voda sa drží, rozkopeme a odvodníme, a znova postavíme) ďalším negatívnym javom. Preto navrhujeme zastavenie akejkoľvek výstavby spomaľovačov a vyzývame na kompletnú analýzu vplyvu už existujúcich spomaľovačov na dopravu a život obyvateľov mesta a tvorbu iných návrhov a postupov na upokojovanie dopravy v súčinnosti s obyvateľmi mesta. Prioritou  mesta by malo byť skvalitnenie cestnej infraštruktúry a nie jej degradácia.


Obcan Malaciek    Kontaktujte autora petície