Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Výzva proti registrácii potratových tabletiek v SR

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaregistroval v roku 2012 dva preparáty, ktoré spôsobujú umelé ukončenie tehotenstva chemickým/antihormonálnym spôsobom. Ide o preparáty s účinnou látkou mifepriston: Medabon a Mifegyne. My, farmaceuti podpísaní pod touto výzvou, nesúhlasíme s registráciou preparátov Medabon a Mifegyn v SR, pretože nechránia pred chorobami, nie sú určené na diagnostiku chorôb a na liečenie chorôb. Naopak, negatívne ovplyvňujú fyziologické funkcie matky a embrya/plodu s cieľom usm

Vytvorené: 2013-02-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 250 245
2013 226 221

Zmena zákona o voľbách

Označenie podania: P E T Í C I AAdresa orgánu verejnej správy: Národná rada Slovenskej republiky,  Do rúk jej predseda Mgr. Pavla Pašku Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Predmet verejného záujmu: Zvrchovaný, demokratický a právny štát a ľudské práva a slobody občanov Kto ju podáva: Ing. Štefan Štefanides, nar.: 23.11.1952 bytom Cintorínska 240/13, 991 06 Želovce Ja, dole podpísaný Ing. Štefan Štefanides, týmto podávam Národnej rade Slovenskej republiky túto petíciu „Za zmenu

Vytvorené: 2013-02-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 260 257
2013 224 221

Proti zavedeniu registrovaných partnerstiev homosexuálov.

Nesúhlasím so zavedením registrovaných partnerstiev homosexuálov na Slovensku.

Vytvorené: 2012-09-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 560 551
2013 224 219

Justin Bieber - Chceme koncert na Slovensku!!!

Chceme koncert Justina Biebera na Slovensku!!! Kto súhlasí prosím podpis .

Vytvorené: 2013-05-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 268 217
2013 209 159

Odstráňme herňu od Centra pre liečbu závislostí v Ružinove

V Bratislave, 26. októbra 2013 Adresované: doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy   Vážený pán primátor,   obraciame sa na Vás ako občania Ružinova, Bratislavy a Slovenskej republiky s nádejou, že z moci Vám zverenej dokážete zmeniť abnormálnu situáciu, ktorá nastala v našom hlavnom meste. V týchto dňoch sa v Ružinove na hranici ulíc Gagarinova a Prievozská otvára nová herňa Merkur. Hoci herne ako také majú málokedy pozitívny vplyv na život v sídlisku, v tomto p

Vytvorené: 2013-10-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 254 251
2013 208 206

MEMORANDUM RÓMSKEHO NÁRODA

Rómky a Rómovia, v roku 1991 bol nám, Rómom, priznaný štatút národnostnej menšiny. Bolo to gesto vládnucej moci, ktoré dalo nášmu národu šancu zaradiť sa medzi ostatné národnosti žijúce na Slovensku ako rovnocenný partner. Bola to šanca po rokoch asimilácie pozdvihnúť svoju kultúru na také miesto v spoločnosti, ktoré jej právom patrí. Po viac ako dvoch desaťročiach od tohto momentu si však musíme klásť otázku: čo sme my, Rómovia, urobili pre rozvoj svojej kultúry, pre rozvoj nášho národa? Rómky

Vytvorené: 2013-11-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 206 158
2013 206 158

Petícia za zachovanie areálu Action Park Čunovo

Petícia za zachovanie športových a voľnočasových aktivít v obci Čunovo a za zmenu územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.   „My, dolupodpísaní občania, žiadame o zachovanie Lanového centra a obslužného zázemia (šatní, toaliet, bufetu, parkoviska a iné)nachádzajúceho sa na Schengenskej ulici v mestskej časti Bratislava – Čunovo na parc. č.: 1286, 1291, 1292. V tejto súvislosti žiadame o zmenu územného plánu, v zmysle ktorej dôjde k zmene funkčného využitia pozemkov parc. č. 1286, 1291, 1292

Vytvorené: 2013-10-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 192 191
2013 189 188

Výzva politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Podpora otvoreného listu predsedom politických strán na Slovensku My, podpísaní občania Slovenskej republiky, sme hlboko znepokojení skutočnosťou, že politici presadili mimoriadne zdanenie vkladov súkromných osôb a firiem v cyperských bankách. Vklady sú súkromným majetkom vkladateľa a bolo by nespravodlivé, aby komukoľvek z už zdanených vkladov hrozila ďalšia štátna konfiškácia čo i len časti majetku. Vyzývame Vás, aby ste hájili záujem a majetok občanov a voličov, o ktorých hlasy sa uchádzate a

Vytvorené: 2013-03-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 189 185
2013 189 185

Zachovanie Základnej školy s materskou školou Jastrabá č. 188

My, dolu podpísaní obyvatelia obce Jastrabá a blízkeho okolia, priatelia ZŠ s MŠ Jastrabá č. 188, svojím podpisom vyjadrujeme podporu tejto škole. Žiadame, aby bola zachovaná jej existencia nielen v školskom roku 2013/2014, ale aj v nasledujúcich rokoch.

Vytvorené: 2013-11-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 181 174
2013 179 172

Rómska problematika

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, aby sa čo najskôr začali zaoberať :   1. Rómskou problematikou   2. Úpravou systému prideľovania prídavkov dlhodobo nezamestnaným a neprisôsobivým občanom   , a oboznámili verejnosť o ďalších krokoch.       Nespokojní občania Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2013-07-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 179 175
2013 179 175