Petícia na podporu Viliama Fischera za prezidenta SR

Žiadam, aby Predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal návrh kandidatúry Prof.MUDr.Viliama Fischera,CSc.,FICS na fuknciu prezidenta Slovenskej republiky.

Rodné číslo kandidáta: 380918/786, Vek: pri začiatkoch zbierania podpisov (01. 06. 2013) má kandidát 75 rokov. Povolanie: lekár

Adresa trvalého pobytu: Bratislava, Fialkové údolie 49, 81101

Vyhlásenie Prof.MUDr.Viliam Fischera,CSc.,FICS : Súhlasím so svojou kandidatúrou a spĺňam podmienky na zvolenie za prezidenta Slovenskej republiky.