Petícia na podporu občianského kandidáta za prezidenta SR

PETÍCIA

Žiadam, aby Predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal návrh kandidatúry Jána Molnára na funkciu prezidenta Slovenskej republiky.

Rodné číslo kandidáta: 48-06-11/756, vek: pri začatí zbierania http://www.facebook.com/profile.php?id=100001448388496podpisov (12.12.2012) má kandidát 64 rokov, Stav: dôchodca, adresa trvalého pobytu: Bratislava, Devínska cesta 16, PSČ 84104

Vyhlásenie Jána Molnára: Súhlasím so svojou kandidatúrou a spĺňam podmienky na zvolenie za prezidenta Slovenskej republiky

Podpísaný hárok pošlite na adresu kandidáta: Ján Molnár, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava

Na svoju česť prehlasujem, že ak ma občania zvolíte za Vášho občianského prezidenta z ústavnej právomoci urobím tieto kroky aby som Vám občanom vrátil moc do Vaších rúk:
1. V zmysle právomoci vyplývajúce prezidentovi z Ústavy SR rozpustím parlament z dôvodov demontáže demokracie a právneho štátu (porušovanie ľudských práv je v súčasnosti predmetom štátneho tajomstva)
2. Vyhlásim nové parlamentné volby s možnosťou prípravy nových občianských politických strán a ich prezentácia bezplatne vo verejnoprávnych médiach počas jedného roka (zástupca musí byť kedykoľvek odvolateľný)
3. Rozpustím vládu a na toto dočasné obdobie ustanovím úradnícku vládu z aktívnych občanov náhodným výberom (náhodný výber z prihlásených aktívnych občanov - odborníkov)
4. Urobím všetko preto, aby sa zaviedla priama demokracia a bezúročná ekonomika (využijem právo vypísať referendum o otázkach verejného záujmu). Nepodpíšem žiadny zákon, ktorý by porušoval ľudské práva (v súčasnosti napríklad zákon o dobrovoľných dražbách je v rozpore s Európskym Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a doslova vyrába bezdomovcov - bohatnú bytové mafie). Budem vyžadovať zo strany štátu (polícia, prokuratúra, súdy) aby striktne dodržiavali čl. 154c Ústavy SR, ktorý prikazuje nadradenosť o.i. Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv  a základných slobôd nad domácimi zákonmi (v súčasnosti je predmetom štátneho tajomstva aby sa tento článok v praxi ignoroval). Zriadim osobitný kabinet poradcov, odbprníkov z radov obyčajných občanov, ktorým dám zvýšené právomoci pri obhajovaní spravodlivosti a ochranu rodín.

5. Budem iniciovať zriadenie špeciálneho výboru pre vyšetrenie a potrestanie zločinov spáchaných po roku 1989 nielen z ľudskoprávneho hľadiska odškodnenie za porušovanie ľudských práv políciou, prokuratúrou a súdnictvom, ale aj z hľadiska ekonomického pri tunelovaní fyriem, vlastizrady pri predajoch strategických podnikov a všetkých podozrení z korupcie, klientelizmu a ohrozovania suverenity Slovenskej republiky.

Moje videa: http://www.youtube.com/watch?v=oyn3ocHAB_Y&feature=youtu.be

Moja stránka na FB: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001448388496

Stránka OZ: Občianske združenie, Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv: http://www.koloseo.info

Ak súhlasíte, prosím stiahnite si aj petíciu na http://www.koloseo.info/prezident/peticia.doc a dajte ju podpísať rodine, priateľom aj iným a prosím pošlite mi ju späť na moju adresu.

Hľadám poradcov zo všetkých regiónov Slovenska, záujemcovia mi môžu napísať na j.molnar@koloseo.info môžem preposlať zatiaľ nezverejnený môj program a programové vyhlásenie o pripravovaných zmenách pre každý rezort, je nutná ZMENA v myslení celej našej spoločnosti!!!

Nechcem vystupovať ako osobnosť diktátor, mojim cieľom je počas volebnej kampane vystúpiť vo verejnoprávnej televízie a interpretovať názory mojích poradcov z radov obyčajných ľudí, preto zriadim (aj predvolebný aj na ostro) osobitný kabinet poradcov prezidenta, ktorí budú mať pravidelný priestor vo verejnoprávnych médii a povinnosť diskutovať s občanmi o veciach verejných.