Za vybudovanie exteriéroveho multifunkčného ihriska v Chynoranoch

Vzácni občania obce Chynorany,

Začíname získavať podporu pre vybudovanie multifunkčného exteriéroveho ihriska v našej obci.

Podpote petíciu a prispejte k tomu aby mladí ľudia v Chynoranoch mohli zmysluplne a zdravo tráviť svoj voľný čas.

Iniciátor petície: poslanec obecného zastupiteľstva, podpredseda rady školy, člen komisie verejného poriadku, Bc. Jozef Liday (jozefliday
@gmail.com)

Po ukončení zbierania podpisov bude petícia predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva s tým aby obec začala vo veci konať a aby bolo ihrisko postavené najneskôr do konca tohto volebného obdobia.

http://www.orco.sk/userfiles/mini-ihrisko.250408_092216_19.jpg