Otvorený list MZ SR proti odvolaniu doc. MUDr. Aleny Ďurišovej

Pani ministerka

JUDr. Zuzana Zvolenská

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

 

Vážená pani ministerka,

v mene spokojných rodičov by som sa rada otvorene vyjadrila k Vášmu návrhu na odvolanie doc. MUDr. Aleny Ďurišovej z funkcie prednostky detskej nitrianskej kliniky a požiadala Vás o prehodnotenie Vášho rozhodnutia.

Som hlboko sklamaná z medializácie a útokov voči pani docentke. Vo všetkých článkoch sa píše o pochybení Aleny Ďurišovej a nikto sa nevyjadruje ohľadom jej obrovského prínosu pre nitriansku nemocnicu, o jej celoživotnom vzdelávaní v oblasti medicíny, o jej profesionálnom prístupe a o detských životoch, ktoré zachránila!

Pre mňa je to PANI DOKTORKA, skvelá odborníčka, ktorá zasvätila celý svoj život práci s deťmi a vybudovala kvalitné detské oddelenie v nitrianskej nemocnici.

V prípade jej odvolania z postu prednostky príde nitrianska nemocnica o vynikajúceho odborníka a detské oddelenie o jednu z najuznávanejších pediatričiek v Slovenskej republike.

Rada by som Vás ešte raz poprosila o prehodnotenie Vášho návrhu na jej odvolanie.

Ďakujem.

 

Alena Turiaková a ďalsí spokojní rodičia


Alena Turiaková    Kontaktujte autora petície