Výzva primátorovi Bytče: Žalujte štát, vyvoďte zodpovednosť

Petícia na podporu Verejnej výzvy primátorovi mesta Bytča: Vymáhajte pokutu od štátu, alebo vyvoďte osobnú zodpovednosť!

Poslanci na návrh primátora Miroslava Minárčika schválili, že firme Stabil zaplatia občania mesta pokutu 50-tisíc eur.

Občianske združenie Za slušnejšiu Bytču pre všetkých vyzýva primátora mesta Bytča, aby v prípade, že je presvedčený, že o peniaze prídu občania mesta vinou ministerstva pôdohospodárstva, si ich vymáhalo od neho aj za cenu prípadného súdneho sporu. V opačnom prípade, pán primátor konajte a vyvoďte osobnú zodpovednosť!

Prečo by mal primátor mesta vyvodiť osobnú zodpovednosť?

No preto, že ako štatutár mesta sa mohol plateniu pokuty vyhnúť. Aj ministerstvo potvrdilo, že mohol stopnúť žiadosť o predfinancovanie, firme zaplatiť, a faktúry predložiť ministerstvu na refundáciu. Primátor sa obhajuje dvomi tvrdeniami. Že nemohol tušiť, že platba od štátu bude toľko meškať a že bol s majiteľom stavebnej firmy dohodnutý, že bude trpezlivý a pokutu si neuplatní.

V skutočnosti však takáto obhajoba neobstojí z viacerých dôvodov. Ako sa nám podarilo zistiť, podmienkou začatia vyplácania peňazí totiž bolo uzatvorenie povinného dodatku k zmluve. Ten však ministerstvo môže podpísať až po tom, ako mesto ukončí všetky súvisiace verejné obstarávania. Mesto však dokumenty zo skončeného verejného obstarávania na ministerstvo zaslalo až 29. 9. 2011, to jest v dobe, kedy mala spoločnosť podľa zmluvy ukončiť stavebné práce. Povinný dodatok bol uzavretý až v marci 2012, teda v dobe, kedy už dávno vypršala aj 120-dňová lehota splatnosti. Z toho by skúsený manažér, ktorý vie, že mu hrozí zmluvou stanovená pokuta za neskorú platbu, usúdil, že musí konať, stiahol by žiadosť o predfinancovanie, firme by zaplatil a faktúry by doručil ministerstvu na preplatenie.

No a čo sa týka ústnej dohody medzi ním a firmou Stabil? Ktorý manažér, chrániaci verejné zdroje, by sa spoľahol na ústnu dohodu, ak nejaká bola, a nedal by si ju parafovať na papier? Majiteľ spoločnosti ju, údajne, pred poslancami poprel. Mesto navyše dostávalo upomienky od Stabilu už od decembra 2011...

My, dolupodpísaní občania Mesta Bytča si myslíme, že primátor Mesta Bytča Miroslav Minárčik by mal v prípade, že je presvedčený, že o peniaze prídu občania mesta vinou ministerstva pôdohospodárstva, vymáhať ich od neho  aj za cenu prípadného súdneho sporu. V opačnom prípade, pán primátor konajte a vyvoďte osobnú zodpovednosť! 50-tisíc eur by sme totiž radi použili na iné, prospešnejšie účely.


OZ Za Slušnejšiu Bytču pre všetkých    Kontaktujte autora petície