Zachráňme Zimný štadión v Humennom

 PETÍCIA

(v zmysle zákona č. 85/1995 Z.z. o petičnom práve v platnom znení)

Zachráňme Zimný štadión v Humennom

My, dole podpísaní občania žiadame primátorku mesta Humenné a Mestské zastupiteľstvo v Humennom, aby na základe viacerých pochybení zo strany Mládežníckeho hokejového klubu Humenné pri plnení zmluvy o prenájme Zimného štadióna v Humennom, uzatvorenej dňa 26.4.2013 medzi Mestom Humenné (v zastúpení správcom Správa rekreačných a športových zariadení) a Mládežníckym hokejovým klubom, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a dohodnutými podmienkami v tejto zmluve:

a, vypovedali predmetnú Nájomnú zmluvu,

b, vrátili Zimný štadión v Humennom do správy mesta a zabezpečili jeho riadnu prevádzkyschopnosť a rozvoj.

 

Petičný výbor:

Peter Minda, Gaštanová 136, 066 01 Humenné - poverený zastupovať členov petičného výboru

Gabriel Štetka, SNP 4, 066 01 Humenné

Jana Balogáčová, Laborecká 50, 066 01 Humenné


občania mesta Humenné    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem občania mesta Humenné na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook