Za vytvorenie priebežnej štvorprúdovej vozovky pre autá na Nabreží v Bratislave Petícia

090820233639.jpg

   Primátor Matúš Vallo, Magistrát hlavného mesta SR  Bratislavy a cykloteroristi sa rozhodli zaútočiť na všetkých vodičov, ktorí využívajú nábrežnú trasu v meste na dopravenie sa do zamestnania, k lekárovi, dopravenie deti do školy, na zaparkovanie, na zásobovanie, na nákupy a za voľným časom alebo tam bývajú! Je to ďalší krok vo vytváraní fantómových cyklotrás v Bratislave bez reálneho významu a potreby, ktoré dlhodobo používa minimum cyklistov - len pre potreby zviditelnenia sa niektorých narcisov.

    Od polovice augusta 2023 sa rozbehli práce na zúžení vozovku na nábreží na jeden pruh a druhý pruh sa vraj vyčlenil pre cyklistov. Tak isto sa zmeni organizacia dopravy: znemožní sa odbočenie na Kúpelnú a k osobnému prístavisku -  ako sa reklamuje v peticii:  https://www.peticie.com/peticia_za_odstranenie_ostrovceka_a_zakazu_odboenia_k_osobnemu_pristavu

   Víziou Matúša Valla  a Tatiany Kratochvílovej sú zrejme každenné zápchy na Nábreží ako sú na fotografii - a ešte väčšie dennodenné zápchy na zjazde a výjazde z Karlovej vsi na most Lafranconi, zápchy na Einsteinovej - ako to je už v súčasnosti. Pri tom stačilo cyklistov nasmerovať na nábrežnú komunikáciu a obmedziť ich rýchlosť na max. 8 kmh alebo na druhu stranu Dunaja kde cyklotrasa je.

    Žiadame preto Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, p. Matúša Valla a jeho suitu z Magistrátu, aby okamžite ukončila útok na motoristickú verejnosť a bez zbytočného omeškania zabezpečila vytvorenie priebežne obojsmerne dvojprúdovej vozovky od mosta SNP po Euroveu, vrátane rozšírenia vozovky pri Propelleri o druhý pruh.

   Vodiči nie sú ovce ! 

   Obdobnú lotrovinu robia v Búbravke: https://www.peticie.com/za_vytvorenie_stvorprudovej_vozovky_na_hramincovej_ul_v_bratislave

   Obdobnú lotrovinu robia v Karlovej vsi: https://www.peticie.com/peticia_za_obnovenie_jazdnych_pruhov_na_molecovej_v_povodnom_pote

   Pre pripomenutie:  Je to ďalšia v rade nepríjemností pre Bratislavčanov z Magistrátnej kuchyne v relatívne krátkom čase - napríklad reklamovaná montáž zdravotne a technicky závadových LED svetelných žiaričov do Bratislavských ulíc a vnútroblokov, ktoré svietia Bratislavčanom v noci do okien, rušia im spánok a ničia nočný hmyz a kántria nočné živočíchy v meste.  https://www.peticie.com/zdrave_nocne_osvetlenie_bratislavy

(Pozri zaujímavý článok: https://www.postoj.sk/136564/nikde-som-nevidel-take-hrozne-osvetlenie-ako-v-bratislave-pod-luznym-mostom  )

 

 

Za peticiu kona

Ivan Matusik/ Razzle

P.O.Box 70, 827 70 Bratislava 212

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ivan Matusik na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...