Petícia za zrušenie strany Progresívne Slovensko.

5552.png

Vážení občania,

S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. Sme presvedčení, že niektoré z týchto aktivít a postojov môžu predstavovať vážne riziko pre stabilitu a hodnoty nášho demokratického štátu. Naše obavy sú založené na nasledujúcich bodoch:

  1. Protistátna Činnosť: Existujú podozrenia, že činnosti strany Progresívne Slovensko môžu mať podvratný charakter voči našej demokracii a právnemu poriadku.

  2. Ohrozenie Morálky a Mravov Mládeže: Výroky a program strany môžu mať negatívny vplyv na morálny a etický rozvoj mladej generácie.

  3. Šírenie Dezinformácií: Opakované šírenie neoverených alebo zavádzajúcich informácií stranou Progresívne Slovensko môže podkopávať dôveru verejnosti v naše demokratické inštitúcie.

  4. Aktivity Považované za Vlastizradu: Niektoré medzinárodné aktivity a vyjadrenia tejto strany môžu byť vnímané ako konanie proti záujmom a bezpečnosti našej krajiny. Myslíme si, že bola naplnená skutková podstata trestného činu vlastizrady, podľa § 311 o Vlastizrade, kde sa uvádza:

    "Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie."

Cieľom tejto petície nie je potláčanie politického pluralizmu alebo slobody prejavu, ktoré sú základnými kameňmi našej demokracie. Naším zámerom je poukázať na potenciálne riziká a požiadať príslušné štátne orgány, aby tieto obavy starostlivo preskúmali a zabezpečili, že všetky politické subjekty v našej krajine dodržiavajú zákony a princípy, ktoré chránia našu spoločnosť a jej hodnoty.

Ak sa stotožňujete s našimi obavami a podporujete túto výzvu na zodpovedné preskúmanie činností strany Progresívne Slovensko prosím, pridajte svoj podpis k tejto petícii.

S úctou Slovenský Medveď.
t.me/slovenskymedved


https://t.me/slovenskymedved/1587
747d6405532253cfd1f476d81bd299a2d77031fe.png


Ing. Slovenský Medveď    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Slovenský Medveď bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...