Za okamžité zastavenie výrubov stromov na celom Slovensku

PETÍCIA

 

za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine, ako napríklad pri vodných tokoch, v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom Slovensku

 

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 

 

Po klimatickej konferencii v Paríži v decembri 2015 a po extrémne horúcom lete a vysušovaní Slovenska by malo byť kompetentným jasné, ako každý strom práve v poľnohospodársko-urbannej krajine prispieva k ozdravovaniu klímy. Očakávame konkrétne kroky kompetentných ku ochrane verejnej zelene.

 

 

My, dolupodpísaní občania SR

 

žiadame vládu SR

 

 1. Vydať okamžité moratórium na plošný a líniový výrub stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine do doby, kým nebude schválený a aplikovaný do praxe Národný generel ochrany verejnej zelene na ozdravenie klímy Slovenskej republiky.

   

 2. Pripraviť Národný generel ochrany verejnej zelene s participáciou zainteresovaných občianskych iniciatív na Slovensku.

   

 3. Vypracovať Národný program obnovy poškodenej krajiny a ozdravovania klímy za účasti zainteresovaných občianskych iniciatív na Slovensku.

   

 4. Vyvodiť konkrétnu politickú a trestnú zodpovednosť za doterajšiu nekompetentnú starostlivosť o verejnú zeleň, za devastáciu životného prostredia Slovenska, ktorá ohrozuje kvalitu environmentálneho, zdravotného, sociálneho i ekonomického prostredia v prebiehajúcej klimatickej zmene na Slovensku, a to na všetkých stupňoch riadenia štátu.

   

 5. Zabezpečiť prešetrenie oprávnenosti všetkých plošných a líniových výrubov v SR za posledné 4 roky a vyvodiť trestnú zodpovednosť za neoprávnené výruby.

   

 6. Zabezpečiť prešetrenie všetkých kúpno-predajných a iných zmlúv, vzťahujúcich sa k týmto výrubom a vyvodenie prípadnej trestnej zodpovednosti.

 

 

Petičný výbor:

Mgr. Janka Jaššová, Nám. Oceliarov 21, Košice – Šaca, 040 15

Martin Pekarek, Záhradná 3, Pezinok, 902 01

Magdaléna Korpalová, Stálicova 8, Košice, 040 01

Mgr. Dušan Jaššo, Snežnica 161, 023 32

Patrik Zimáni, Železiarenská 17, Košice – Šaca, 040 15

Ing. Jozef Durkáč, Terchovská 12, Prešov, 080 01

Ing. Mária Halátová, Bretejovce 18, 082 03, je osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy, e-mail: halatova@zoznam.sk

 

 

 

 

 


Ing.Halátová Mária    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing.Halátová Mária na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi. Túto petíciu budeme propagovať ľuďom, ktorí si pozrú iné petície na našej webovej lokalite okrem nej.

Facebook