Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

Kontaktujte autora petície

Táto diskusná téma bola automaticky vytvorená k petícií Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej.

Kresťanka

#126

2013-10-21 17:44

Mám pocit že takíto ľudia nechápu čo vlastne hlásajú, myslia si že su pokrokoví a možno to robia aj s dobrým úmyslom. Nemožu pochopiť naše myslenie, naše informácie. Ja som sa vela dozvedela vela , ked som hladala informácie o NWO a z posolstiev Panny Márie z medžugoria a aj z najnovších posolstiev : www.varovani.org

Hosť

#127

2013-10-21 17:48

bola som na prednáške Gabriely Kuby,zúčastnila som sa Pochodu v Košiciach. To, čo sa deje oohľadom gender ideológii je niečo neslýchané, aby táto menšina chorých ľudí diktovala nám ostatným, čo máme robiť a ako sa máme správať - úplne proti prirodzenému spôsobu žitia. Nie som ľahostajná k týmto veciam, pretože to všetko smeruje proti Stvoriteľovi, ktorý nám všetkým vložil do srdca slobodnú voľbu - to ale neznamená, že budem robiť všetko, čo sa mi zachce, ale že sa slobodne rozhodem za konanie dobra

Hosť

#128

2013-10-21 17:56

Petíciu treba podpísať, mala som nedávno možnosť počuť v rádiu rozhovor s p. Pietruchovou a to čo sa jej v petícii vyčíta bolo zrejmé aj z jej vyjadrení v rozhlase.

Hosť

#129

2013-10-21 18:23

Už dlho sledujem nenávistnú kampaň pani O. Pietruchovej proti ľuďom SR žijúcim v tradičnej rodine, bez ktorej by sme my a ani ona neexistovali. Nepomáha tak ani tej malej skupine homosexuálov, pestuje tak v SR nepokoj a intoleranciu. Plne podporujem jej odvolanie.
Martin

#130 Re: LUW

2013-10-21 18:26

#2: LUW - LUW

Je to nepochopenie tejto petície.

Pietruchová ako predstaviteľka štátnej funkcie sa vyjadrila, že nemôže akceptovať, že cirkvi dostávajú príspevky od štátu a že ich dostávajú komunity širiace gender ideológiu jej zároveň vôbec neprekáža. Ak zastupuje niečo, čo má presadzovať rovnosť, tak ako zástupknyňa štátneho orgánu má držať hubu a nevyjadrovať sa k tomu, že sa jej nepáči, že príspevky od štátu dostávajú aj iné komunity, s ktorými nesúhlasí a to všetko v súlade jej presvedčením šírenia náboženskej neznášanlivosti. Ako štátny orgán je viazaná zákonom a má do bodky akceptovať, že príspevky od štátu dostávajú aj iní. Skrátka, má dvojaký meter. ...vraj rovnosť


Hosť

#131

2013-10-21 18:28

Každý, kto si prečíta reakciu p. Kuby na p. Pietruchovú, pochopí, že p. Pietruchová by mala vystupovať z pozície štátnej úradníčky omnoho viac kultivovane a profesionálne.
Platiť takýchto ľudí z našich daní je príliš veľký prepych, na aký v súčasnosti nemáme ...
Martin

#132 Re:

2013-10-21 18:29

#35: Ateista -

Keď nie si zvedavý, na čo sem lezieš. Ktorý kresťan ti sem kázal chodiť?


Hosť

#133

2013-10-21 18:29

Petíciu podporujem svojim podpisom.

Hosť

#134

2013-10-21 18:34

Vysoký úradník nesmie otvorene klamať, musí byť nestranný a musí si uvedomiť, že je platený z našich daní.
terminatorka

#135 http://www.spolocnostsbm.com/clanky/clanky/slovenski-ridicia-sa-postavili-proti-gender-ideologii-na-

2013-10-21 18:45

 
Správy Listy Články Publikácie Audio/Video Vaše listy Archív 2009-2012 Apostata František
 
 
Portrét

Kontakt
societasbm@gmail.com

Vyhľadávanie


 
PETÍCIA RODIČOV /ZRPŠ/ na ZŠ a MŠ Š. Moyzesa Žiar nad Hronom - ohľadom zavádzania sexuálnej výchovy na škole

 

Vážený pán premiér, vážený pán minister Čaplovič, vážený pán minister Lajčák,

  vzhľadom na úsilie zo strany štátu o presadenie gender ideológie v školách a MŠ, ako aj o plánované zavedenie sexuálnej výchovy, my, dolu podpísaní rodičia, zídení na ZRPŠ na ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom vyjadrujeme ostrý nesúhlas s pripravovaným zavedením sexuálnej výchovy a gender ideológie do škôl a predškolských zariadení.

  Podľa výskumov  odborníkov na problematiku rodovej rovnosti a jej dopad na človeka a spoločnosť (H.Alvaré, G.Kuby) sme presvedčení, že je to nevedecká ideológia nepodložená žiadnymi faktami, vedúca človeka k zmätku, dezorientácii a následnej deštrukcii osobnosti dieťaťa a mladého človeka, ktorý bude v budúcnosti čeliť psychickým problémom. Mužské telo pozostáva výlučne  z mužských buniek, ženské telo výlučne zo ženských buniek. Tento rozdiel je biologicky daný, ničím nemenný. Rozdielnosť týchto dvoch pohlaví je navyše vzájomne obohacujúca. Presviedčanie gender ideológie o tom, že biele nie je biele a čierne nie je čierne,  je úplne neprijateľné, pričom všetci súhlasíme s rovnoprávnou dôstojnosťou muža a ženy.  Snaha o zavedenie rodovej rovnosti do škôl vnímame ako snahu o skúmanie sexuality detí za účelom jej skorého stimulovanie. Súvisí teda celkom priamo so skorou sexuálnou výchovou už od predškolského veku, ako to je zaužívané napr.v Nemecku, pričom dochádza k zneužívaniu detí so štátnym schválením. Takéto vyučovanie pre naše deti nechceme.

  K zavedeniu sexuálnej výchovy a gender ideológie nie sme viazaní Stratégiou ochrany ľudských práv a slobôd, ani zákonom, ani žiadnym medzinárodným dohovorom, preto pokladáme tieto Vami pripravované návrhy za absurdné. Sme znechutení z toho, že učebnice sexuálnej výchovy  vychádzajúce z gender ideológie už máte pripravené, bez toho, aby sa k tejto závažnej problematike verejnosť mohla vyjadriť. Bolo nám tým ukradnuté výsadné právo vychovávať svoje deti podľa vlastného vedomia a svedomia.

  Je zarážajúce, že učebnice pre naše deti pripravila Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorá má svoje korene v spoločnosti Plánované rodičovstvo v USA. Táto spoločnosť čerpá z učenia deviantného sexuológa Alfreda Kinseyho, ktorý mal za výskumnú vzorku väzňov, homosexuálov, pedofilov, sexuálnych násilníkov. Skúmal stovky detí od dojčenského veku a vykonával na nich otrasné sexuálne pokusy „v mene vedy“.  Stal sa „otcom“ sexuálnej výchovy, z jeho výskumov čerpajú učebnice sexuálnej výchovy na celom svete. Uvedená spoločnosť má snahu o skorú sexualizáciu mladistvých, ktorým následne propaguje antikoncepčné prostriedky, z predaja ktorých jej plynú nemalé finančné zisky. Pod falošnou tvárou ochrany mladých pred HIV ich stimuluje k promiskuitnému životu s kondómom. V afrických krajinách, kde propagujú antikoncepciu, počet nakazených HIV stále stúpa, pričom v Ugande po zavedení Národnej stratégie morálneho života s dôrazom na abstinenciu a vernosť výrazne znížili percento nakazených HIV a percento sexuálne aktívnej mládeže zo 60 na 5 percent.

  Na poslednej strane pracovného zošita sexuálnej výchovy, ktorý plánujete zaviesť do škôl je okrem odkazu na webovú stránku Spoločnosti pre plánované rodičovstvo i množstvo odkazov na stránky homosexuálov a lesieb. Tieto učebnice sú klamlivé, jednostranne orientované a urážajúce ľudskú dôstojnosť.

  Vami pripravená sexuálna výchova vedie k strate detstva, k pedofílii, k incestu,

k masturbácii, k znásilneniam, k rozkladu osobnosti a propagovaním gender ideológie i k strate vlastnej identity, čo má pre dieťa a mladého človeka fatálne následky! (pozri. Globálna sexuálna revolúcia – Gabriele Kuby)

  Týmto dochádza k porušeniu Ústavného práva nás rodičov podľa článku 41, ods.1 a ods.4 Ústavy SR:

      (1) Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.

      (4) Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.

  Uplatňujeme si výhradu vo svedomí. Nikdy nedovolíme, aby vyučovanie takéhoto typu preniklo k naším deťom!

  Žiadame stiahnutie návrhu sexuálnej výchovy na školách a stiahnutie pripravených učebníc.

  Vyjadrujeme ľútosť nad tým, že na rôzne výbory pre rodovú rovnosť, LGBTI  a im podobné, vláda vyčlenila obrovské finančné prostriedky z našich daní.  Múdrejším investovaním týchto peňazí, napríklad do rezortu školstva, v podobe zvýšenia platov pre učiteľov, by sa našim deťom mohlo dostať kvalitnejšieho vzdelávania.

  V Ústave SR, v článku 41, ods.5 sa uvádza:

1.     Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.

  My, rodičia, očakávame pomoc od predstaviteľov štátu, žiadame zastavenie snahy o rozklad zdravej rodiny, kde je otec a mama. Dieťa má právo na mužský aj ženský vplyv vo výchove, len vtedy sa môže zdravo vyvíjať.

  Žiadame zastavenie tendenčného „masírovania mozgov“ v prospech homo-loby prostredníctvom médií.

  Žiadame zastavenie prisudzovania nadštandardných práv pre LGBTI skupiny, ktoré si uzurpujú rovnaké práva ako majú tehotné ženy, starci, a pod.  Sme veľmi tolerantní voči LGBTI, neodopierame im žiadne právo, ktoré sa týka všetkých občanov SR. Nesúhlasíme s uzákonením registrovaných partnerstiev, lebo to je len prvý krok k adopcii detí pre LGBTI, následne k snahe o skupinové partnerstvá, o dekriminalizáciu pedofílie, incestu a o demoralizáciu celej spoločnosti, tak ako sme tomu svedkami v krajinách Európy. Odmietame zjednodušene odoberania detí a odmietame uplatňovanie antidiskriminačného zákona na úkor výhrady vo svedomí. Všetkým týmto praktikám vyjadrujeme jasný nesúhlas.

  V mene pokrokovosti nestrácame zdravý rozum, snažíme sa chrániť naše deti, čím ochránime aj tie Vaše!

PRÍLOHA: Podpisy rodičov

Na vedomie:   prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi;  tajomníčke výboru pre rodovú rovnosť Oľge Pietruchovej

Aka bola odpoved Pietruchovej?
VYSMECH DIABLA
Peter

#136 Pani Pietruchová

2013-10-21 18:48

Milá pani Pietruchová, popdporujete zlú vec a zamlčujete jej temné stránky. Homosexuáli okrem toho, že neplodia žiadne potomstvo, šíria chorobu HIV a AIDS. Na Slovensku podla správ z RaTSlovensko, narástol počet HIV pozitívnych ľudí o 47% oproti vlaňajšku. Hovoríme o nedostatočnom prírastku obyvateľstva a Vy šírite homosexualitu a ničíte mravný základ slovenskych občanov. Asi ste dobre platená. My už sme zažili komunizmus a už nechceme židny ďaľší totalitný systém.

Hosť

#137

2013-10-21 18:51

Je chvályhodné, že tato petícia bola napísaná, a
rad som ju potvrdil svojim podpisom, je ale tu otázka kde ma oči minister ak nevie čo starajúcu jeho podriadení platení z našich dani.
swon

#138 Re: Katoliban vystrkuje rozky

2013-10-21 18:59

#11: yoolo - Katoliban vystrkuje rozky

Chvála Bohu ze aspon v otázke morálky a zdravého rozumu nejde Slovensko cestou západnej Európy. Nikto nám nemôže uprieť právo povedať vetu: "Kráľ je nahý..."


Hosť

#139

2013-10-21 19:06

nech to podporí čo najviac ľudí.
janok
Hosť

#140

2013-10-21 19:08

Fakt je ten, že táto osoba je tak konfliktná a nevyrovnaná, že bude škodiť všade, kde ju niekto dosadí. Na druhej strane, prečo ju má štát za tú neznášanlivosť a nevraživosť, ktorú okolo seba šíri, ešte aj platiť, že?

Maťo

#141 http://www.grkatke.sk/clanky/Michalovce_kazen_Incontro_gerarchi_2013.pdf

2013-10-21 19:16

Zoči-voči ľudskej zlobe a pýche pripomína pravdu o večnom súde ruský klasik Lermontov
v diele Smrť básnika, ktoré sme sa kedysi učili v škole. Jeho hlas hrmí cez stáročia do uší všetkých tých, ktorí si myslia, že pre nich neplatia nijaké pravidlá a zákony:
A vy, naduté, pyšné deti
otcov, preslávených ich neresťami
ničíte poslušne česť rodov staletiami
stíhaných potupou a knutou nešťastí.
Stojíte pri tróne jak šeliem svorka dravá,
génia slobody a slávy ste katani.
Svoj zámer ukryli ste pod zásterku práva
a pravdu pred vami už nikto nebráni.
Príde však boží súd i na zradcu a kata.
Príde strašný súd, na ňom vás už čaká
ten čo neskloní sa pred hromadou zlata
on skutky i myseľ pozná, on sa neľaká
pred zločincami, akými vy ste.
Môžete hneď kričať i zlorečiť ako chcete,
nepomôže vám žiadna intriga.
Svojou čiernou krvou nikdy nezmyjete
svätú krv básnika.

Hosť

#142

2013-10-21 19:18

citam pani pietruchovu uz dost dlho, ale skor je to zo zaujimavosti, aky pohlad nam ponuka, ale zial vsimla som si ze manipuluje s informaciami a to sa mi nepaci. tolerancia je potrebna pre vsetkych, nie iba pre istu specificku skupinu. Osobne si myslim, kedze sa pani Pietruchova oznacuje za feministku, mala by svoju energiu venovat pomoci zenam, ktore pomoc naozaj potrebuju - slobodnym matkam, lepsim podmienkam pre pracujuce matky, podpora zien, ktore sa rozhodnu na isty cas vzdat sa kariery aby vychovali plnohodnotnych ludi pre tuto spolocnost... Dakujem.

Hosť

#143

2013-10-21 19:24

Napísať komentár.. plne suhlasim s peticiou

Hosť

#144

2013-10-21 19:27

Feministka, vyzdvihujúca LGBT ako ideál výchovy detí pred pokrvnými rodičmi, nezastupuje práva a potreby Slovenska. Sústavne uráža zdravú populáciu rodičov výrazom homo - fób a zaraďuje všetkých odporcov jej snáh presadiť gender ideológiu ako fanatikov kresťanstva.

Hosť

#145

2013-10-21 19:40

súhlasím s odvolaním

Hosť

#146

2013-10-21 19:43

Tesim sa, ze v sucasnom pomylenom svete este ziju ludia , ktori si uvedomuju a bojuju za hodnoty vpisane Bohom do kazdeho srdca pri jeho narodeni! Modlim sa za vas!

Hosť

#147

2013-10-21 19:44

dakujem,že organizujete tuto petidiu,aj všetkym,ktori sa akokolvek angažuju v tychto veciach a prosim aby ste neprestavali,ked sa viete orientovat a mate informacie o tom čo všetko sa deje,ide predsa o buducnostnašich deti,našho naroda,rodina kebynaši politicinemali strach pozriet sa pravde do oči,ved aj oni maju deti,vnučata,rodiny a postavit sa proti tlakom,ktore su iste na nich vyvijane,a prijat radšej manšiu skyvu chleba,ale aby mal naš narod buducnost-lebo ide naozaj o degeneraciu ludstva-,mohli by-ak by sa nebali byt aj v tych europskych štrukturach INI-AKO TO SAMI NAZYVAJU-byt aj svetlom pre tych,ktori sice tiež nezdielaju tieto nove nazory a trendy,ale nemaju tiež odvahu to otvorene dat najavo-možno by sa tak tiež pridali asdpon niektori...možno.isto to treba všetko podporovat neustale aj modlitbou.S uctou a vdakou T.Bartekova

Hosť

#148 kde su ucastnici kosickeho pochodu za zivot?

2013-10-21 20:04


Hosť

#149

2013-10-21 20:06

Táto podpisová akcia je jedným z prvých plodov Pochodu za život. Teším sa na ďalšie
Alexander

Hosť

#150

2013-10-21 20:08

Davam suhlas na odvolanie O.Pietruchovej, takí ľudia, ktorí ignorujú hlas svojho svedomia a cielene konajú v neprospech celého naroda, ktoré by viedlo k jeho postupnému zničeniu a kladú dôraz na ideologiu, ktorá sa prieči Božiemu zákonu a taktiež prirodzeným ľudským hodnotám,takých ľudí naše Slovensko nepotrebuje, ale naopak potrebuje ľudí, ktorých záujmom je šírenie kultúry života!