Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #134

2013-10-21 18:34

Vysoký úradník nesmie otvorene klamať, musí byť nestranný a musí si uvedomiť, že je platený z našich daní.