Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #131

2013-10-21 18:28

Každý, kto si prečíta reakciu p. Kuby na p. Pietruchovú, pochopí, že p. Pietruchová by mala vystupovať z pozície štátnej úradníčky omnoho viac kultivovane a profesionálne.
Platiť takýchto ľudí z našich daní je príliš veľký prepych, na aký v súčasnosti nemáme ...