Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #144

2013-10-21 19:27

Feministka, vyzdvihujúca LGBT ako ideál výchovy detí pred pokrvnými rodičmi, nezastupuje práva a potreby Slovenska. Sústavne uráža zdravú populáciu rodičov výrazom homo - fób a zaraďuje všetkých odporcov jej snáh presadiť gender ideológiu ako fanatikov kresťanstva.