Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #145

2013-10-21 19:40

súhlasím s odvolaním