Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Svadba

Dobrý deň. Svadba do 100 ľudí. 2 m odstúp. Do 22:00. Keď ju miluješ, nie je čo riešiť ❤️❤️  Prosím o prerokovanie a presné určenie podmienok pre "SVADBY" . Po prípade odvolania svadby kto vráti € za zálohy a náklady? Keď niečo dovolíme. Tak si v prvom rade treba prehodnotiť podmienky. Reštaurácia sú tak isto bez príjmu. Personál bez platu.  Svadobčania ostanú bez € ktoré dali ako zálohu. Po prípade celú platbu.

Vytvorené: 2020-05-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 348 341
Minulý mesiac 346 339

Zrušenie štátnej aj domácej karantény pre všetkých ľudí vracajúcich sa z Rakúska na Slovensko

V poslednom čase čítam a aj sa aktívne zapájam do diskusií ohľadne aktuálnej situácie na Slovensku. Opatrenia, ktoré Vláda SR zaviedla sú chaotické a protiprávne. Zasahujú do ľudských práv a slobôd. Taktiež je stret záujmov v rovnosti ľudí. Táto petícia sa predovšetkým týka repatriantov. A tak zdravý ľudia sa nemôžu vrátiť na Slovensko, bez toho aby boli obmedzovaní na pohybe a slobode. Ak ste proti takémuto opatreniu, tak podpíšte túto petíciu.

Vytvorené: 2020-05-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 341 239
Minulý mesiac 336 235

Výzva mimovládnych organizácii vláde SR k bezodkladnému odstráneniu diskriminačných opatrení voči rómskym marginalizovaným komunitám

Všetci vieme, že súčasná situácia v rómskych komunitách je výsledkom vyčkávania všetkých zainteresovaných, ktorí podcenili situáciu a nevenovali dostatočnú pozornosť ľudom vracajúcim sa zo zahraničia do prostredia najchudobnejších lokalít ešte na počiatku šírenia nákazy Covid – 19 na Slovensku. Jednotlivci s cestovateľskou anamnézou voľne prechádzali cez hranice a vracali sa do prostredia s vysokou koncentráciou ľudí, čo v tomto prostredí predpovedá geometrický nárast infikovaných.   Z pozície m

Vytvorené: 2020-04-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 335 313
Minulý mesiac 335 313

Petícia za okamžité spustenie letných terás a záhrad služieb verejného stravovania

Petícia adresovaná: Krízový štáb SR pre COVID – 19 Premiér SR – p. Matovič  Krízový manažér MD SR – p. Ing. Fűlőp Ministerstvo Hospodárstva SR Ministerstvo soc. vecí a rodiny   My, dolupodpísaní občania SR, žiadame o zváženie možnosti okamžitého spustenia letných terás a záhrad služieb verejného stravovania.  Ako ukazuje vývoj situácie so šírením COVID - 19 na Slovensku, kroky vlády boli nastavené správne a teraz nastáva čas na uvoľňovanie striktných obmedzení pre fungovanie ekonomiky štátu. Prí

Vytvorené: 2020-04-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 745 736
Minulý mesiac 333 329

Petícia za predĺženie prihraničného pásma pre cezhraničných pracovníkov z 30km na 100km od štátnej hranice

Žiadame o predĺženie prihraničného pásma pre cezhraničných pracovníkov z 30km na 100km od štátnej hranice. Vítame rozhodnutie, ktoré bolo prijaté dnes 28.4. pre pendlerov a obyvateľov prihraničných oblastí SR, no sme znepokojení aktuálnou situáciou, ktorá nezohľadňuje všetkých cezhraničných pracovníkov v rovnakej miere.  V prihraničných oblastiach, obzvlášť v Rakúsku v spolkových krajinách Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň pracujú tisícky občanov SR, ktorí dochádzali do práce na dennej báze a k

Vytvorené: 2020-04-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1309 1085
Minulý mesiac 303 244

Senzory pre diabetikov

Minister zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 85104 Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 19, 85101 Bratislava Union poisťovňa, a.s., Laurinská 9, 811 09 Bratislava   Petícia za preplácanie senzorov na kontinuálne meranie glykémie z Verejného zdravotníctva Diabetes  sa niekedy prirovnáva k jazde auto

Vytvorené: 2019-10-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 22424 21963
Minulý mesiac 294 290

Oficiálne zverejnenie pravdy o koronavíruse a ukončenie porušovania našich občianskych práv.

Cieľ petície: Odhalenie skutočnej situácie o koronavíruse a ukončenie štátneho teroru. Okamžitý návrat do normálneho a slobodného života, odstránenie nezmyselných, nekompetentných a likvidačných opatrení proti ekonomike, ľudským právam, kultúre, zdravému životnému štýlu a medziľudským vzťahom.   Situácia dnes: Vládnou mocou boli nastolené opatrenia, ktoré radikálne zasiahli a ovplyvnili život každého z nás. Ľudia nemôžu navštevovať kultúrne a športové zariadenia, spoločenské podujatia, deti a ml

Vytvorené: 2020-03-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1903 1762
Minulý mesiac 288 265

Výzva na zrovnoprávnenie financovania škôl a školských zariadení v meste Spišská Nová Ves

Svojím podpisom vyjadrujem nesúhlas s návrhom Všeobecného záväzného nariadenia (VZN)  mesta Spišská Nová Ves, podľa ktorého sa má znížiť financovanie súkromných a cirkevných materských škôl, školských klubov a centier voľného času o nepomerne vyššiu sumu ako financovanie materských škôl, centier voľného času a školských klubov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta SNV. Odvolávajúc sa na Základnú zmluvu 326/2001 Z.z. medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou článok 13 odsek 2 Školy a školské zar

Vytvorené: 2020-05-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 289 283
Minulý mesiac 283 277

Petícia za zákaz použitia spoločenských zvierat a primátov - opíc na pokusy - testovanie v laboratóriách, vedecké, výskumné a študijné účely.

Pomôžte zastaviť aspoň testovanie na spoločenských zvieratách a primátoch - opíc akéhokoľvek druhu na Slovensku! Podporte nás v boji proti týraniu týchto zvierat, dospelých, mláďat, aj nenarodených a podpíšte našu petíciu za zákaz použitia spoločenských zvierat  a primátov na území Slovenska na testovanie (pokusy) v laboratórnych podmienkach, ich použitia na vedecké, výskumné a študijné účely. V európskych laboratóriách každých desať minút je bolestivým pokusom vystavených vyše 100 zvierat (podľ

Vytvorené: 2018-07-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 15648 13757
Minulý mesiac 265 247

kino MOSKVA

Po meste sa otvorene hovorí, že na jediné mestské kultúrne stredisko v centre mesta si robí niekto zálusk. Keď som túto tému otvoril na zastupiteľstve, či je táto fáma pravdivá, tak vedenie mesta ostalo ticho a žiadnym spôsobom túto informáciu nenegovalo. Podporte petíciu za to, aby budova kina Moskva v Martine zostala v mestských rukách aj napriek súčasnej nepriaznivej finančnej situácií. Spolu to zvládneme. 

Vytvorené: 2020-05-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 263 261
Minulý mesiac 263 261Facebook