Najpopulárnejšie petície v roku 2018 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETÍCIA proti Zmene 64 - návrhu Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Nitra: Vymedzenie trasy a koridoru pre lanovku Nitra - Zobor

„My, dolupodpísaní občania mesta Nitra, žiadame Mesto Nitra o zastavenie konania o zmene územného plánu mesta Nitra v súvislosti so zámerom vybudovať na Pyramídu - predvrchol Zobora lanovú dráhu v novej trase, vrátane novej dolnej nástupnej stanice. Sme proti jej realizácii z dôvodu zhoršenia kvality prírodného prostrediaZobora a životného prostredia obyvateľov priľahlého územia a súhlasíme a podporujeme postoj a argumenty Štátnej ochrany prírody SR. Svojím podpisom protestujeme voči tomuto proj

Vytvorené: 2018-09-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 153 152
2018 153 152

Petícia študentov a absolventov Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity proti dlhotrvajúcemu spochybňovaniu jej práce

My, podpísaní študenti, absolventi a ďalšie osoby, ktoré spája záujem o predmet politických vied, ako aj osud vzdelávania na Slovensku, vyslovujeme znepokojenie nad opakovane prebiehajúcim spochybňovaním práce Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré v súčasnosti prerástlo do otvorenej existenčnej hrozby pre pracovisko. V pozadí opakovaných dezinformácií o tom, že katedra údajne nevykonáva svoju činnosť, nespĺňa požadované normy, ba že fakticky už zanikla, a

Vytvorené: 2018-04-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 153 140
2018 152 139

Zákaz činnosti Sörošovej Nadácie Otvorenej Spoločnosti (osf)

A dosť. Po neprijatí zákonov o lobizme a zahraničných agentoch je potrebné vyjadriť sa k Sörošovej Nadácií Otvorenej Spoločnosti, ktorá pod rúškom boja za ľudské práva (zvyčajne úzkych skupín obyvateľstva alebo menšín) LOBUJE za politický záujem pochádzajúci mimo Slovenska.  Táto nadácia otvorene podporuje chorú migračnú politiku, zdanlivo utláčaných sexuálnych a rodových menšín a otvorene sa chvastá tým že je financovaná Sörošom. okrem toho sa snaží ovplyvniť slovenskú politiku. Dosť bolo Soröš

Vytvorené: 2016-11-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1045 956
2018 152 147

ZA ZRUŠENIE LETNÉHO ČASU NA SLOVENSKU.

         Žiadame EÚ a vládu SR, aby sa v SR zrušili letný čas.   Je to zbytočné.   A robí to ľudom zdravotné problémy.  

Vytvorené: 2016-10-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 256 252
2018 151 149

►►► PETÍCIA ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ PÔDY ◄◄◄

Zachráňme dedičstvo našich predkov pre budúcnosť našich detí Od 1.mája 2014 môžu zahraničné osoby skupovať slovenskú pôdu. Za občanov s tým súhlasili slovenskí politici pri vstupe do EÚ. Všetci doterajší aj súčasní politici sú zodpovední za tento stav. Slovenská pôda je podstatou štátnosti a zvrchovanosti národa. Predaj slovenskej pôdy zahraničným subjektom je vlastizrada. V prípade zmeny hrozí vážne riziko, že sa cez vlastníctvo do rúk zahraničným subjektom dostanú naše najväčšie zásobárne podz

Vytvorené: 2014-03-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 18328 17861
2018 151 145

2 MILIARDY VO VZDUCHU

Slovensko plánuje nakúpiť 14 vojenských stíhačiek. Medializované informácie hovoria o alternatívach F16 (2,37 mld Eur) a Gripen (1,1 mld Eur). Tieto náklady však ešte budú navýšené o prevádzkové náklady. Odhaduje sa, že cena za nákup je iba jedna tretina z celkových nákladov. Prevádzkové náklady by teda v prípade F16 boli 4,74 mld Eur a v prípade Gripenov 2,2 mld Eur. Celkovo teda hovoríme o záťaži pre štátny rozpočet vo výške 7,11 mld Eur, respektíve 3,3 mld Eur. Výdavky štátneho rozpočtu pre r

Vytvorené: 2018-07-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 153 149
2018 149 145

Petícia za participatívny a transparentný proces rekonštrukcie Malokarpatského námestia v Lamači

V roku 2009 chcel taliansky investor prebudovať Malokarpatské námestie. Občania Lamača vtedy nesúhlasili s realizáciou takejto rekonštrukcie a zástavbou námesta. Zastupiteľstvu bola doručená petícia, pod ktorú sa podpísalo cca 1450 Lamačanov Dnes sa mestská časť Bratislava - Lamač rozhodla urobiť rekonštrukciu nášho hlavného námestia znovu. V nadväznosti na petíciu z roku 2009, nakoľko ide o významnú investíciu veľkého rozsahu (cca 800 000 €), v kľúčovej lokalite, sme hlboko presvedčení, že taký

Vytvorené: 2018-06-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 149 148
2018 149 148

Peticia na zmenu podmienok vo výzve  MŽP na vodozádržné opatrenia v intravilánoch obcí

Ministerstvom životného prostredia vyhlásená výzva zameraná na vodozádržné opatrenia v intraviláne obcí (http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/) si žiada nereálne podmienky. Časové i finančné. Ide o podmienky, ktoré sú finančné a časovo náročne s neistým koncom úspešnosti, ak sa obce rozhodnú sa uchádzať o prostriedky z výzvy: 1.      Verejné obstarávanie na výber projektan

Vytvorené: 2018-06-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 149 148
2018 149 148

Občianska výzva na predčasné voľby

Zakladajúci členovia Občianskeho fóra Košice 1989 a členovia Charty 2017 Košice, v súvislosti s odhaľovanými kauzami okolo vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, týmto opakovane vyzývame slovenský parlament a verejnosť, na odmietnutie každej vlády aktuálne dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho a jeho koaličných partnerov a na vyhlásenie nových volieb. Zároveň žiadame vytvorenie nezávislej parlamentnej komisie na prešetrenie možného prepojenia zahraničných zločineckých organizácií n

Vytvorené: 2018-03-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 142 139
2018 142 139

Petícia za prekládku vzdušného vedenia vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom

Žiadame kompetentných, tj. Západoslovenskú energetiku, a.s., Západoslovenskú distribučnú, a.s., hlavné mesto Bratislava a mestskú časť Bratislava-Petržalka, aby pristúpili k realizácii prekládky vzdušného vedenia vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom do novej trasy, ktorá sa vyhýba Veľkému Draždiaku a zastavanému územiu mestskej časti Bratislava-Petržalka a rešpektuje budúci rozvoj Veľkého Draždiaku pre účely rekreácie, trávenia voľného času a športu. Petičný výbor: predseda – Ján Bučan, Lachov

Vytvorené: 2018-08-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 139 138
2018 139 138Facebook