Petícia za lepšie služby mesta Žilina a proti bezplatnej MHD pre všetkých obyvateľov mesta.

My, obyvatelia mesta Žilina,

žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline a primátora mesta Žilina, Ing. Igora Chomu, aby na 37. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a nasledujúcich, neschválili zavedenie bezplatnej mestskej hromadnej dopravy (MHD) pre všetkých občanov mesta Žilina a aby takto ušetrené peniaze občanov použili na skvalitnenie služieb mesta vo všetkých oblastiach jeho činnosti.

Zároveň pripájame zoznam požiadaviek občanov na riešenie prioritnejších potrieb ako je bezplatná MHD v Žiline.


Petičný výbor:

Mgr. Dominik Hriník, Borová 20, 010 07 Žilina

Mgr. Karol Haas,  Karola Kmeťku 9/7, 010 08 Žilina

Mgr. Vladimír Randa, Oravská 3050/4, 010 01 Žilina (osoba určená pre styk s orgánmi verejnej správy)

 

Poznámka: Naša online podpisová akcia nie je petíciou v zmysle petičného zákona. Na túto je potrebný elektronický podpis každého signatára. V krátkom čase sme tak chceli vytvoriť priestor na prejavenie názoru a to je možné aj neformálnou podpisovou akciou. Výzvu následne doručíme poslancom i primátorovi mesta.


Vladimír Randa    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Vladimír Randa na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook