Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za vybudovanie mestského parkovacieho domu v mestskej časti Banská Bystrica Podlavice

My, dolupodpísaní občania, žiadame primátora mesta Banská Bystrica MUDr. Jána Noska, aby v záujme riešenia kritickej situácie s nedostatkom parkovacích miest na sídlisku Podlavice mesto Banská Bystrica pristúpilo k výstavbe mestského parkovacieho domu, ktorý bude súčasťou parkovacej politiky v mestskej časti Podlavice. Opakovanými objektívnymi meraniami sa potvrdila potreba vybudovania parkovacieho domu o kapacite približne 150 miest. V iných mestských častiach už mesto Banská Bystrica pristúpil

Vytvorené: 2021-08-22 Štatistiky

Petícia za opravu cesty v Prešove - časť Surdok (pri Ranči)

Obyvatelia žiadajú o opravu cesty v mestskej časti Prešov - Surdok, ktorá je v dezolátnom stave a obyvatelia majú sťažený prístup k svojim nehnuteľnostiam. Cesta je poškodená na 90% a k tomu stále zaliata vodou. Tento problém je známy, no napriek tomu sa roky nič nedeje. Veríme, že sa bude mesto Prešov našou petíciou zaoberať a nájdete riešenie ako pomôcť občanom mesta.

Vytvorené: 2021-09-01 Štatistiky

Petícia za zrušenie §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky

My, dolu podpísaní občania Slovenskej Republiky, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad zneužívaním §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky Generálnym prokurátorom SR Dr. h. c. JUDr. Marošom Žilinkom, Phd. a prvým námestníkom Generálnej prokuratúry SR JUDr. Jozefom Kanderom. Vyššie uvedení zástupcovia Generálnej prokuratúry SR zneužili §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky v nasledovných prípadoch: Zrušenie obvinenia Vladimíra Pčolinského námestníkom GP Jozefom Kanderom napriek tomu že

Vytvorené: 2021-09-15 Štatistiky

Petícia proti povinnému noseniu rúšok okres Poprad

My rodičia a občania, matky a otcovia, sme proti povinnému noseniu rúška a iných alternatív prekrývania dýchacích ciest u detí.   Žiadame  zaviesť dobrovoľné nosenie rúška bez nútenia, psychického vydierania, zosmiešňovania, segregácie a diskriminácie.   Povinnosť detí nosiť rúška poškodzuje ich fyzické zdravie, kde dochádza k množeniu baktérií, plesniam, zápalom, kožným problémom, bolestiam hlavy, diskomfortu. Poškodzuje psychické zdravie, psychosociálny vývoj, vznikajú poruchy sústredenia, obm

Vytvorené: 2021-09-03 Štatistiky

Za zdravý život detí a proti povinnému noseniu rúšok, prekrývaniu dýchacích ciest a testovaniu detí na ZŠ Zeleneč

My rodičia a občania sme proti povinnému noseniu rúška a iných alternatív prekrývania dýchacích ciest u detí.   Žiadame  zaviesť dobrovoľné nosenie rúška bez nútenia, psychického vydierania, zosmiešňovania, segregácie a diskriminácie.   Povinnosť detí nosiť rúška poškodzuje ich fyzické zdravie, kde dochádza k množeniu baktérií, plesniam, zápalom, kožným problémom, bolestiam hlavy, diskomfortu. Poškodzuje psychické zdravie, psychosociálny vývoj, vznikajú poruchy sústredenia, obmedzuje sa verbál

Vytvorené: 2021-09-03 Štatistiky

Petícia za zrušenie protiústavných protiepidemických opatrení

My, občania Slovenskej Republiky svojím podpisom žiadame o zrušenie protiprávnych protiepidemických opatrení nariadených súčasnou vládou, a to z dôvodu porušenia základných ľudských práv a slobôd ukotvených v Ústave Slovenskej Republiky: Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky PRVÁ HLAVA Prvý oddiel ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.2 Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakáz

Vytvorené: 2021-07-02 Štatistiky

ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

My občania, učitelia, rodičia žiadame ministerstvo školstva, aby aktualizovalo školský zákon tak, aby limit na triedu na 1. stupni ZŠ bol vo všetkých štyroch ročníkoch ROVNAKÝ a to maximálne 20 žiakov na triedu. Odôvodnenie: 1. Rôzne limity vytvárajú problém pri prechode do vyššieho ročníka. Spájanie tried je pre prvostupniarov psychologicky nie najvhodnejšie riešenie. 2. Súčasné vysoké limity sú nevhodné z pohľadu psychohygieny, zvýšenej hlasitosti a v neposlednom rade i zvýšené riziko prenosu

Vytvorené: 2021-02-04 Štatistiky

Senzory pre diabetikov

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37    Petícia za preplácanie senzorov na kontinuálne meranie glykémie z Verejného  zdravotníctva Diabetes  sa niekedy prirovnáva k jazde autom. Nečakane sme sa v ňom jedného dňa ocitli a zatiaľ sa z neho nedokážeme dostať.   Cestujeme akoby v tme, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Na deň máme niekoľko prúžkov na meranie glykémie, čo by sa dalo prirovnať k niekoľkým bliknutiam svetlami. Našťastie existuje spôsob ako rozsvi

Vytvorené: 2019-10-21 Štatistiky

Za detský a mládežnícky šport počas protipandemických opatrení: Výzva pre zriaďovateľov škôl, MŠVVaŠ, MZ a ÚVZ

Rakúska vláda v auguste odsúhlasila dodatočných 30 miliónov eur na poskytovanie psychologického poradenstva deťom a mladistvým. Dôvodom tohto navýšenia rozpočtu sú štúdie, ktoré ukazujú, že až tretina detí a mladistvých v Rakúsku má problémy s psychickým zdravím, ktoré vznikli v dôsledku obmedzení kontaktov počas protipandemických lockdown-ov. Nielen na tomto alarmujúcom čísle sa dá prezentovať, že deti a mladiství sú skupinou obyvateľstva vo viacerých ohľadoch najvážnejšie postihnutou pandémiou

Vytvorené: 2021-09-26 Štatistiky

Žiadosť o otvorenie školského internátu počas sviatkov

Žiadame Vás o podpísanie tejto petície z následujúceho dôvodu: Chceli by sme, aby sa žiaci školského internátu nemuseli presúvať domov počas jednodňových sviatkov, ktoré vychádzajú na školský týždeň. 

Vytvorené: 2021-09-07 Štatistiky