Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETICIA ZA ZLEGALIZOVANIE MARIUHANY NA SLOVENSKU

spojme sa a dokazme ze sila je v ludoch a nie papalasoch

Vytvorené: 2012-12-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 159 153
2014 36 35

Petícia za zmenu parkovania v MČ Staré Mesto Bratislava

  Petícia za zmenu súčasného parkovania v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Možno, že rezidenčné parkovanie je považované za niečo „najlepšie, čo tu bolo“, ale len v istom zmysle. Upiera totiž právo tým, ktorí zveľaďujú túto mestskú časť „iba“ svojou prácou a nie odvádzaním miestnych daní a poplatkov, zaparkovať v pracovnej dobe na voľných (neobsadených) rezidenčných parkovacích miestach v blízkosti pracoviska. Rovnako sú na tom aj tí, ktorí prídu do MČ si niečo vybaviť na úradoch, o ktorý

Vytvorené: 2014-05-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 38 38
2014 35 35

Odstráňme herňu od Centra pre liečbu závislostí v Ružinove

V Bratislave, 26. októbra 2013 Adresované: doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy   Vážený pán primátor,   obraciame sa na Vás ako občania Ružinova, Bratislavy a Slovenskej republiky s nádejou, že z moci Vám zverenej dokážete zmeniť abnormálnu situáciu, ktorá nastala v našom hlavnom meste. V týchto dňoch sa v Ružinove na hranici ulíc Gagarinova a Prievozská otvára nová herňa Merkur. Hoci herne ako také majú málokedy pozitívny vplyv na život v sídlisku, v tomto p

Vytvorené: 2013-10-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 254 251
2014 35 35

Petícia za povinné vodenie psov na vôdzke

„My, dolu podpísaní občania, obyvatelia Levíc, žiadame o vydanie Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré vymedzí povinnosti majiteľov (držiteľov) psov pri ich držbe. Vychádzame zo zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorý odporúča, aby podrobnosti o držbe psov ustanovila  samospráva osobitným VZN. Zodpovední majitelia psov zbierajú po svojich psoch exkrementy, na verejnom priestranstve ich vodia na vôdzke, k voľnému pohybu psov využívajú na to určené priestranstvá, neohrozujú iných psov a ich majiteľ

Vytvorené: 2014-12-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 37 37
2014 34 34

kapor v Bytči systemom nad 70 cm chyť a pusť

po zvaženi dvihame s 60 cm na7Ocm systemom chyť a pusť peticia s 60 cm by asi neprešla

Vytvorené: 2014-09-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 36 34
2014 32 30

Petícia voči výstavbe spaľovne odpadu v Šamoríne časť Šámot

Stanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Zariadenie na vysokoteplotné spracovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“  v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Šamorín zahájil  stavebné konanie  vo veci výstavby zariadenia na vysokoteplotné spracovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v kat. území Šámot. Jedná sa o zariadenie, ktoré bude slúžiť na tepeln

Vytvorené: 2014-08-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 164 163
2014 32 32

pomoc ľudom s psychickými chorobami liečiť sa dôstojne

Rada by som bola, keby ste podporili petíciu, ktorú by som rada zaslala banskobystrickému županovi, aby podporila župa opravu, alebo výstavbu novej psychiatrickej liečebne v Banskej Bystrici. Liečia sa tam ľudia s rôznymi psychickými poruchami, ktorí často odmietnu hospitalizáciu iba z jedného jediného dôvodu a to pre prostredie a stav budovy kde sa oddelenie nachádza. Aj títo ľudia si zaslúžia dôstojné podmienky pre svoju liečbu. A myslím si, že zvlášť ľudia so psychickými poruchami vnímajú pro

Vytvorené: 2014-04-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 33 31
2014 32 30

Petícia za nestanovenie rovnakého dňa prijímacích skúšok na VŠ v rovnakom študijnom odbore

Touto petíciou chcem zabrániť tomu, aby sa termín prijímacích skúšok na vysokých školách stanovil na ten istý deň v rámci rovnakého študijného odboru na území Slovenskej republiky. Študentom tak nateraz ostáva vybrať si povedzme z troch škôl, na ktoré poslali prihlášky, iba jednu, pretože všetky stanovili rovnaký deň prijímacích skúšok. Človek je tvor vynaliezavý, avšak nedokáže sa rozdvojiť, aby bol dvakrát v ten istý čas na rovnakom mieste. Navrhujem následne povinne zverejňovať termín prijíma

Vytvorené: 2014-05-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 33 32
2014 31 30

Petícia za uvádzanie celkovej ceny za zájazd

PETÍCIA ZA UVÁDZANIE CELKOVEJ CENY ZA ZÁJAZDMy, dolupodpísaní občania Slovenskej rebupliky, už máme dosť klamlivých a zavádzajúcich cien pri propagovaní zájazdov cestovnými kanceláriami. Tieto nás lákajú na zdanlivo nízku cenu zájazdov, ktorá  však nezodpovedá skutočným cenám, ktoré ako spotrebitelia musíme za daný zájazd zaplatit.Oceňujeme, že na 27. schôdze Národnej rady SR bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zá

Vytvorené: 2013-11-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 815 807
2014 31 31

Proti zmene územného plánu v lokalite Veľká lúka v Dúbravke

Vážený pán starosta m.č. Dúbravka, vážení poslanci m.č. Dúbravka, vážení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Bratislava! My, dole podpísaní, občania žiadame, aby bol zachovaný stav územného plánu v oblasti Veľkej lúky v bratislavskej Dúbravke. Sme zároveň proti výstavbe v tejto lokalite. Chceme, aby bola zachovaná rekreačná a poľnohospodárska funkcia tejto oblasti. Myslíme si, že zásah v tejto oblasti bude mať za následok postupnú likvidáciu výnimočného územia Devínskej Kobyly a bude zlým pr

Vytvorené: 2013-04-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 474 466
2014 31 31