Petícia za vybudovanie Detského parku - Rozkvet 2

My dolepodpísaní obyvatelia sídliska Rozkvet podporujeme Žiadosť na vybudovanie detského ihriska na sídlisku Rozkvet ( bloky H ) a stotožňujeme sa s navrhovateľkou žiadosti, a budeme bojovať za pestrý život našich detí.