Zachovanie priamych autobusových spojov do BA a späť v CP platnom od 19.08.2018

My občania okresu Pezinok týmto žiadame koordinátora Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. a Bratislavský samostrpávny kraj a Hlavné mesto Bratislava o odklad platnosti navrhovaných zmien v novom CP prímestkých autobusových spojení prevádzkovaných spoločnosťou Slovak lines, a.s., ktorý má vstúpiť do platnosti 19.08.2018. 

Táto zásadná zmena nebola riadne a s dostatočným predstihom odkomunikovaná cestujúcej verejnosti a tak nemala možnosť sa k nej vyjadriť. Táto zmena skomplikuje, cestovanie za prácou, školou tým, že ruší mnohé najvyťaženejšie spoje a v niektorých obciach okresu všetky priame autobusové spoje do hlavneho mesta Bratislavy a Trnavy a niektoré spoje medzi obcami okresu. Cestujúci sú tak nútení prestúpiť v Pezinku na vlak, prípadne ďalší spoj v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy (autobus, MHD, vlak). 

Žiadame odloženie plaťnosti nového CP, kým nebudú prerokované všetky relevatné námietky, podnety cestujúcej verenosti. Teda žiadame zachovanie v súčasnosti platného cestovného poriadku do momentu dosiahnutia verejne zhody.

Cestujúca verenosť môže svoje námietky, sťažnosti a návrhy pre Bratislavský samosprávny kraj, Bratislavskú integrovanú dopravu,a.s., Slovak lines, a.s. vyjadriť prostredníctvom formulára.

 


Zuzana Butasova    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Zuzana Butasova vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook